Mondriaan Fonds

Persbericht

Amsterdam, 30 juli 2019

 

Vooraankondiging: extra budget voor 75 jaar vrijheid

 
 

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt 15 miljoen euro ter beschikking voor de vernieuwing van oorlogsmusea, voor onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog (WOII) en voor het vergemakkelijken van de digitale toegang tot bronnen en archieven van WOII. Het Mondriaan Fonds zal het extra budget op basis van een subsidieregeling verdelen.

 

Het doel van de investering in de herinnering aan WOII is dat ook de komende jaren het verhaal op een indrukwekkende manier kan blijven worden verteld; op een wijze die aansluit bij de belevingswereld van de komende generaties en die verbonden is met de waarden democratie, rechtsstaat en vrijheid.

 

‘Nu het bijna 75 jaar geleden is dat de geallieerde bevrijders de eerste stappen op Nederlands grondgebied zetten, zien we ook dat steeds meer mensen die de oorlog hebben meegemaakt, ons ontvallen. Straks hebben we alleen nog de stille getuigen: de foto’s, de brieven en andere voorwerpen uit die tijd om ons te vertellen over toen. Het is belangrijk dat deze stille getuigen goed tentoongesteld worden en, ook digitaal, makkelijk vindbaar zijn. Zodat iedereen – leraren, scholieren, onderzoekers en andere geïnteresseerden ook de komende jaren kennis kunnen nemen van de tastbare herinneringen aan dat verleden,’ aldus Paul Blokhuis (staatssecretaris van VWS).

 

Het Mondriaan Fonds stelt verschillende open oproepen op, verdeeld over de drie thema’s: vernieuwing en herinrichting, onderzoek en digitalisering. De subsidies zijn bedoeld voor musea, erfgoedinstellingen, grassroot initiatieven en onderzoeksinstellingen om plannen te ontwikkelen en in te dienen. De oproepen worden in het najaar van 2019 gepubliceerd.

 

Lees meer op de website van het Mondriaan Fonds

 

Bericht voor de pers:

Voor meer informatie: Caroline Soons (senior medewerker communicatie), 020 5231523, communicatie@mondriaanfonds.nl.

 

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Mondriaan fonds

Update je profiel
Uitschrijven van deze lijst.
*|LIST:DESCRIPTION|*
*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*