Erfgoedtalent

De drie genomineerden met de klok mee: Daan Claessen, Max Beijk en Lisette Breedveld.

Het Mondriaan Fonds investeert op verschillende manieren en in samenwerking met verschillende partners in erfgoedtalent, om het denken in de sector te stimuleren over kennisoverdracht en verjonging in erfgoedorganisaties.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert in 2017 de prijsuitreiking voor jonge erfgoedprofessionals voor zowel het Jong Monumententalent als het Museumtalent van het jaar. Het Mondriaan Fonds financiert de ontwikkelingsprijzen in het kader van talentontwikkeling.
Sinds 2015 draagt het Mondriaan Fonds bij aan het project Kansplaatsen, waarbij erfgoedtalent werkervaring wordt geboden, coaching door mentoren en extra training.

Museumtalent
Op het Museumcongres in Haarlem is Imara Limon uitgeroepen tot Museumtalent van 2017. De Museumtalent prijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge museumprofessionals tot en met 31 jaar, ingesteld door de minister van OCW. Het doel van de prijs is de museumbranche te stimuleren om te verjongen en te vernieuwen. Dit jaar werd de prijs voor de eerste keer uitgereikt tijdens het Museumcongres, georganiseerd door de Museumvereniging.
Meer informatie: https://www.mondriaanfonds.nl/2017/10/05/imara-limon-wint-museumtalent-prijs/

Jong Monumententalent
Molenmaker Max Beijk is uitgeroepen tot Jong Monumententalent van 2017. Deze prijs heeft tot doel talent in de monumentensector in de schijnwerpers te zetten en frisse ideeën en nieuwe energie met elkaar te delen. De prijs bevordert de verbinding van generaties in de erfgoedsector en genereert positieve (publicitaire) aandacht voor cultureel erfgoed en jonge professionals. De prijs werd in 2017 uitgereikt op het Nationaal Monumentencongres in Leeuwarden.
In 2016 ging de prijs naar Thies Koggel voor zijn werk op toonaangevende landgoederen in Oost-Nederland.
Meer informatie: https://www.mondriaanfonds.nl/2017/11/09/max-beijk-wint-jong-monumententalentprijs/

Kansplaatsen voor Erfgoedtalent
Via het project Kansplaatsen worden afgestudeerde talenten in de museum- en erfgoedsector voor de duur van minimaal zes maanden geplaatst bij een museum of erfgoedinstelling. Het project is een samenwerking tussen Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) en detacheringsbureau Vriens Archeo Flex en biedt talent de kans op werkervaring, coaching door mentoren en extra training. Er wordt gewerkt aan een specifiek project of een vraagstelling die aansluit bij de kwaliteiten van het jonge talent. Voor erfgoedinstellingen biedt het de mogelijkheid om overdracht te realiseren en in te spelen op de flexibilisering van de arbeidsmarkt.
Meer informatie: https://www.mondriaanfonds.nl/activiteit/kansplaatsen-erfgoedtalent/