Laboratorium Actuele Kunstkritiek

LAK logo LAK logo

Het Laboratorium Actuele Kunstkritiek (LAK) is een samenwerkingsverband opgezet tussen meerdere (online) culturele tijdschriften in Nederland en Vlaanderen. Het LAK is een initiatief van Het Domein voor de Kunstkritiek en Rekto:verso. Meer dan tien tijdschriften nemen deel aan een praktijkonderzoek rond vijf thematische domeinen, waarmee naar nieuwe wegen wordt gezocht voor de tijdschriften en de Nederlandstalige kunstkritiek in de toekomst. Het initiatief speelt in op urgente en actuele ontwikkelingen in het veld, waar de impact van internet en digitalisering groot is. Op basis van meer samenwerking wil LAK verschillende formats en strategieën ontwikkelen en zorgen voor de uitwisseling van ervaringen en ideeën. Als laboratorium wil het de vernieuwing een duw in de rug geven en het potentieel in kaart brengen. Het LAK zal samenwerken met onder meer De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek.

Voor meer informatie over het LAK, klik hier.