Platform Werkplaatsen

Platform Werkplaatsen Platform Werkplaatsen

Het Mondriaan Fonds ondersteunt het online ‘Platform Werkplaatsen’.
Dit platform is ontstaan vanuit de wens en de urgentie van een groot aantal werkplaatsen om meer samen op te trekken, kennis en ervaring te delen en een duidelijke positie in te nemen over het belang van de werkplaatsen. Werkplaatsen lopen voorop in het faciliteren van ambacht en technieken voor en door kunstenaars. Ze sluiten aan bij veranderingen in de dagelijkse kunstpraktijk, creëren innovatieve toepassingen van oude en nieuwe technieken. Een online platform maakt het aanbod aan werkplaatsen beter zichtbaar, evenals de betekenis van werkplaatsen vanuit de kunst, in verbinding met opleidingen, wetenschap, bedrijfsleven en sociaal maatschappelijke instellingen.

Platform Werkplaatsen werd als samenwerkingsverband van Nederlandse en Vlaamse werkplaatsen aangekondigd tijdens het symposium ‘Top Gemaakt’ eind 2014 in het Textiel Museum in Tilburg. Het online platform werd mei 2016 gelanceerd tijdens het symposium ‘Analog Borders’ in het Koorenhuis in Den Haag.

Platform Werkplaatsen biedt een volledig aanbod aan technische faciliteiten, kennis en expertise en sluit zo goed aan bij de mogelijkheden die het Mondriaan Fonds biedt aan kunstenaars en bemiddelaars; onder meer door voorbeelden te geven van instellingen waarvoor een Bijdrage Praktijkverdieping kan worden aangevraagd.