Overzicht samenwerkingsprojecten

M5 – Hoge Luchten & Hete Vuren
Samenwerken aan talentontwikkeling in leerecosystemen
De Zuiderzeecollectie leeft!
Musea bekennen kleur
Lessen voor de Toekomst

Samen sterk

Musea en andere erfgoedinstellingen die duurzame samenwerkingen willen aangaan met een of meerdere musea en/of andere maatschappelijke partijen kunnen bij het Mondriaan Fonds een samenwerkingsbijdrage aanvragen. Het gaat om projecten gericht op educatie, publieksbereik, zichtbaarheid, wetenschap, digitale mogelijkheden of collectiebeleid. Het Mondriaan Fonds kan maximaal veertig procent van de projectkosten bijdragen. De bijdrage kan ook worden ingezet voor haalbaarheidsstudies.

Sinds 2014 is aan meer dan honderd samenwerkingsprojecten bijgedragen. Met dit platform wil het Mondriaan Fonds deze projecten zichtbaar maken om kennis met het veld te delen. Aanvragers komen aan het woord: wat zijn de resultaten en waar kunnen anderen iets aan hebben? Ook wordt zichtbaar hoe samenwerkingsprojecten zijn verknoopt met de samenleving.

Het overzicht met samenwerkingsprojecten komt voort uit een wens van het veld, dat heeft aangegeven ervaringen op het gebied van samenwerking te willen delen. Dat bleek tijdens een bijeenkomst toen de eerste duurzame samenwerkingen bekend werden gemaakt in aanwezigheid van toenmalig minister Bussemaker.

Overzicht samenwerkingsprojecten