Overzicht samenwerkingsprojecten

Het Twentelab
Automatische beeldherkenning als instrument voor museumcollecties
Leren waar nieuwsgierigheid ontstaat
Pilot samenwerking kleinere musea Schouwen-Duiveland
Ontwikkeling Nationaal Knooppunt Oral History Sprekende geschiedenis

Samen sterk

Musea en andere erfgoedinstellingen die duurzame samenwerkingen willen aangaan met een of meerdere musea en/of andere maatschappelijke partijen kunnen bij het Mondriaan Fonds een samenwerkingsbijdrage aanvragen. Het gaat om projecten gericht op educatie, publieksbereik, zichtbaarheid, wetenschap, digitale mogelijkheden of collectiebeleid. Het Mondriaan Fonds kan maximaal veertig procent van de projectkosten bijdragen. De bijdrage kan ook worden ingezet voor haalbaarheidsstudies.

In de afgelopen drie jaar is aan tachtig samenwerkingsprojecten bijgedragen. Met dit platform wil het Mondriaan Fonds deze projecten zichtbaar maken om kennis met het veld te delen. Aanvragers komen aan het woord: wat zijn de resultaten en waar kunnen anderen iets aan hebben? Ook wordt zichtbaar hoe samenwerkingsprojecten zijn verknoopt met de samenleving.

Het overzicht met samenwerkingsprojecten komt voort uit een wens van het veld, dat heeft aangegeven ervaringen op het gebied van samenwerking te willen delen. Dat bleek tijdens een bijeenkomst toen de eerste duurzame samenwerkingen bekend werden gemaakt in aanwezigheid van toenmalig minister Bussemaker.

Overzicht samenwerkingsprojecten