Bijdrage Incidentele Aankopen

Tyrannosaurus Rex Tyrannosaurus Rex

Onderdeel van een aanvraag voor de Bijdrage Incidentele Aankopen is een presentatieplan waarin de aanvrager uiteenzet hoe de toekomstige aankoop op een inspirerende manier zichtbaar wordt gemaakt. Het Mondriaan Fonds hecht er aan dat de aanvrager naar buiten treedt om een passend publiek te bereiken en zo het draagvlak voor beeldende kunst en cultureel erfgoed te vergroten. Hieronder staan een aantal presentaties, die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

Naturalis Biodiversity Center – T.rex
Naturalis verwierf, mede met een Bijdrage Incidentele Aankopen van het Mondriaan Fonds, het skelet van een Tyrannosaurus Rex en van vier Triceratops. Verschillende fondsen kenden financiële bijdragen toe, evenals de gemeente Leiden. Om het aankoopbedrag van ruim 5 miljoen euro verder te kunnen voldoen, werd de crowdfunding-campagne Tientje voor T. rex opgezet. Ruim 23.000 tientjes werden gedoneerd en tientallen bedrijven en particulieren verbonden hun naam aan een bot van T. rex. Het grote draagvlak voor de aankoop bleek tevens uit de naam die het publiek aan de dinosauriër gaf: Trix.

De T.rex en de vier Triceratops zijn sinds 10 september 2016 te zien in Leiden. De skeletten zijn gezichtsbepalende en publiek trekkende objecten voor Naturalis. Er is een uitgebreide promotie opgezet via zowel gedrukte als digitale media. Daarnaast worden de dinosauriërs hoofdrolspelers in het educatieve programma van het museum, in het hernieuwde Naturalis dat in 2018 opent in het bijzonder. Zo kunnen kinderen zelf fossielen opgraven, is er een Dinocommunity, een Dinolab en de website Verwonderwereld met filmpjes, proefjes en informatie. Naturalis heeft per jaar 300.000 bezoekers, waaronder circa 55.000 scholieren. Het museum bereikt meer dan 5 miljoen gebruikers door educatieve websites en mobiele applicaties. De bij Naturalis opgebouwde kennis wordt verder wereldwijd toegepast voor onderzoek, natuurbehoud, natuurbescherming en in het bedrijfsleven.

Otobong Nkanga In Pursuit of Bling, 2014. Foto: Eva Broekema.

Museum Arnhem & Stedelijk Museum Amsterdam – Otobong Nkanga
Museum Arnhem verwierf samen met Stedelijk Museum Amsterdam de omvangrijke installatie In Pursuit of Bling (2014), een sleutelstuk in het oeuvre van Otobong Nkanga. Museum Arnhem presenteert het werk in haar koepelzaal tijdens de tentoonstelling SONSBEEK ‘16 transHISTORY, dat tot en met 18 september te zien is. De installatie zal in 2017 worden gepresenteerd in Stedelijk Museum Amsterdam.

Door de aankoop gezamenlijk te doen en in beide musea te presenteren zal een groter publiek kennis kunnen nemen van het werk. De musea werken verder samen in de promotie. Zo verstuurden ze gezamenlijk een persbericht, vermelden ze de aankoop in hun nieuwsbrieven en genereren ze zichtbaarheid via hun websites en sociale media. De installatie maakt daarnaast deel uit van de hedendaagse kunsttentoonstelling SONSBEEK, die sinds 1949 een belangrijke reputatie heeft opgebouwd. Naast publiek uit Arnhem en de omgeving trekt de manifestatie ook geïnteresseerden in hedendaagse kunst, nationaal en internationaal. Museum Arnhem ontwikkelde daarom een campagne waarin de installatie in het kader van de tentoonstelling werd belicht. De verwachting is dat circa 25.000 bezoekers ontvangen worden in het museum voor de tentoonstelling en de verdiepende publieksactiviteiten, die gericht zijn op onderwerpen die in het werk aan de orde worden gesteld.

De twee Kakiemon Bijin figuren (rechtsboven) opgesteld in Sexy Ceramics in Keramiekmuseum Princessehof.

Keramiekmuseum Princessehof – Kakiemon Bijin figuren
Keramiekmuseum Het Princessehof ontving een bijdrage voor de aankoop van twee staande Kakiemon Bijin figuren, Japans porselein uit de Edo periode (circa 1670–90).

De Bijin figuren worden gepresenteerd als een Japans/Oosters voorbeeld van de verleidelijke vrouw in de tentoonstelling Sexy Ceramics over sensualiteit en erotiek in de keramiek, die tot en met 9 juli 2017 te zien is. Daarna zullen de beelden een belangrijke rol spelen in een nieuwe opstelling van de vaste collectie van het museum, die in 2017 wordt gerealiseerd. Deze presentatie richt zich op de wederzijdse invloeden tussen Oost en West, van vroeger en nu. De beelden zullen de mobiliteit tonen van keramische technieken en productie. De Kakiemon Bijin figuren waren zowel populair in Japan als in het Westen. Ze vormden samen met Chinese figuren als de Bodhisattva Guanyin de aanzet voor de enorme populariteit van porseleinen beeldjes in Europa, wat uiteindelijk leidde tot massale productie daarvan in de 18de eeuw.

De presentaties van Keramiekmuseum Princessehof worden ontwikkelt vanuit de behoeftes en belangstelling van haar doelgroepen, die het museum in kaart heeft gebracht. Het collectiebeleid en de programmering worden beschouwd als communicerende vaten, waarbij de collectie wordt ingezet om verhalen te vertellen. Objecten worden getoond al naar gelang de betekenissen die zij binnen een bepaalde context vertegenwoordigen.