Bijdrage Presentatie Buitenland

Mac's, Fiona Tan Archive, 2019 Mac's, Fiona Tan Archive, 2019

Onderdeel van een aanvraag is een presentatieplan waarin de aanvrager uiteenzet hoe de toekomstige tentoonstelling op een inspirerende manier zichtbaar wordt gemaakt. Het Mondriaan Fonds hecht er aan dat de aanvrager naar buiten treedt om een passend publiek te bereiken en zo het draagvlak voor beeldende kunst te vergroten. Hieronder staat een aantal presentaties, die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

Musée des Arts Contemporains au Grand-Hornu (MAC’s) – Fiona Tan

Musée des Arts Contemporains au Grand-Hornu (MAC’s) in Brussel ontvangt een bijdrage voor de solopresentatie van Fiona Tan. Dit grootschalige monografische project met de titel Schaduw Archief zal het gehele museum omvatten. De tentoonstelling is in twee delen opgesplitst en begint met de werken Depot (2015) en Inventory (2012). In het verlengde hiervan wordt een nieuw project getoond dat werd gerealiseerd in opdracht van MAC’s. Dit werk is het resultaat van twee jaar onderzoek dat ze, op uitnodiging van MAC’s, voerde in het Mundaneum in Bergen. Hier worden miljoenen thematische indexkaarten bewaard. De ambitie van oprichter Paul Otlet was om alle menselijke kennis te catalogiseren en zo de wereldvrede tot stand te brengen. Hij classificeerde alles met behulp van de UDC, het universele decimale classificatiesysteem, waarvan hij de uitvinder is en dat nog steeds wordt gebruikt.

Schaduw Archief is Tans eerste grote solopresentatie in België. Het Mondriaan Fonds kende hiervoor een Bijdrage Presentatie Buitenland toe. Bij de presentatie verschijnt ook een boek, dat zich zowel op het recente werk van Tan als op haar onderzoek naar Paul Oltlet richt. Hiervoor werd een Bijdrage Publicaties toegekend.

Moengo Festival of Visual Art

Moengo Festival of Visual Art

Kibii Foundation – Moengo Festival of Visual Arts 2018
De Kibii Foundation ontving Bijdrage Presentatie Buitenland voor de zesde editie van het Moengo Festival of Visual Arts “TEMBE FU LIBI” in Suriname. De bijdrage werd toegekend voor deelname van kunstenaars Coco Duivenvoorde, Dirk van Lieshout, Pieter Joost Bruyniks, Valerie Nicole van Leersum, Yair Callender, Rachel van Haver, Feiko Beckers, Neil Fortune, Ton Zwerver, Moritz Ebinger, Frank Mandersloot, Marjet Zwaans, Christiaan Bastiaans en de curatoren Pauline Burmann en Vincent van Velzen.

Tijdens het Moengo Festival staan verschillende beeldende kunstexposities centraal. Deze worden samengesteld door zeven internationale curatoren, waaronder de curatoren uit Nederland. Het festival richt zich op de lokale bevolking en inwoners uit de omliggende steden en districten; festivalgangers; professionals uit het kunst- en culturele veld in Suriname, Frans-Guyana en Guyana; toeristen uit Nederland, België, Frankrijk, Engeland, het Caraïbisch gebied, Zuid- en Midden-Amerika, Canada en Afrika. Het festival wordt afgesloten door middel van een driedaags podiumprogramma, zowel overdag als in de avond. Met name tijdens dit programma komt het multidisciplinaire karakter van het festival naar voren en wordt de expositie toegankelijk gemaakt voor een groot en divers publiek. De laatste editie in 2017 werd bezocht door ruim 30.000 bezoekers. Moengo Festival is een sterk begrip in Suriname geworden, maar inmiddels ook in Nederland, België, Frans-Guyana en Brazilië bekend geraakt.

Er verschijnt een publicatie in de vorm van een krant, waarin de participerende kunstenaars hun werk verzamelen en vastleggen. Na het festival zal de publicatie worden gebruikt als materiaal op scholen, maar ook om het project buiten Suriname te presenteren.

Jan van der Ploeg in Kunsthaus Baselland

Jan van der Ploeg in Kunsthaus Baselland

Kunsthaus Baselland – Jan van der Ploeg
Het Mondriaan Fonds kende Kunsthaus Baselland een Bijdrage Presentatie Buitenland toe voor een solotentoonstelling van Jan van der Ploeg, met opdracht voor nieuw werk bestaande uit twee muurschilderingen.

Om de zichtbaarheid voor de tentoonstelling te vergroten toonde Hebel_21, een kleiner podium in Basel, op hetzelfde moment een solo van Van der Ploeg. Daarnaast werden de tentoonstellingen tegelijkertijd met Art Basel gehouden en was het Kunsthaus onderdeel van de VIP-programmering van de beurs, waardoor er een shuttle service tussen Art Basel naar het Kunsthaus werd ingezet voor genodigden (onder meer curatoren, museumdirecteuren, journalisten, verzamelaars en galleristen). Deze combinatie leverde vorig jaar al grote internationale zichtbaarheid op voor Lara Almarcegui en hetzelfde gold nu voor Van der Ploeg. De solotentoonstelling was een van de best bezochte tentoonstellingen in Kunsthaus Baselland in het afgelopen jaar en ontving grote media-aandacht.

Naast de vele bezoekers via Art Basel, ontving het platform ook publiek via een speciaal opgezet educatieprogramma, dat werd ondersteund door een private investeerder. In totaal zijn achttien groepen studenten uitgenodigd de tentoonstelling te bezoeken en werden meerdere workshops georganiseerd.

Hammer, 2016, © Marlie Mul , Photo: Maximilian Pramatarov

Hammer, 2016, © Marlie Mul , Photo: Maximilian Pramatarov

Kunsthalle Wien –  Marlie Mul
Kunsthalle Wien in Wenen presenteerde t/m mei 2016 de groepstentoonstelling One, No One and One Hundred Thousand, met Luca Lo Pinto als curator. De Nederlandse kunstenaar Marlie Mul werd uitgenodigd om hier met nieuw werk aan deel te nemen.

Kunsthalle Wien organiseert innovatieve tentoonstellingen en communicatiestrategieën. In One, No One and One Hundred Thousand maakte de bezoeker actief deel uit van de tentoonstelling. Het uitgangspunt was een open format te creëren waarin verschillende situaties konden ontstaan. In totaal negen kunstenaars werden gevraagd nieuw werk te maken dat vervolgens werd getoond in displays die naar de wens van de toeschouwer veranderd konden worden. Op deze wijze werd One, No One and One Hundred Thousand niet enkel een tentoonstelling, maar ook een onderzoek naar verschillende aspecten binnen het proces van het maken van een tentoonstelling. Marlie Mul maakte twee hamers die het publiek kon verplaatsen. Bekijk hier voorbeelden van de manier waarop toeschouwers de tentoonstelling inrichtten, gedocumenteerd in polaroids.

De variatie, repetitie en actieve participatie van de deelnemers werden gebruikt als referentiepunt voor de marketing campagne. Het proces van de tentoonstelling zal tevens worden gedocumenteerd in een publicatie, uitgegeven door Sternberg Press.

Exhibition view tentoonstelling Priscila Fernandes in Espai 13.

Exhibition view tentoonstelling Priscila Fernandes in Espai 13.

Priscila Fernandes – Fundació Joan Miró
Priscila Fernandes ontving in juni 2014 een Bijdrage Presentatie Buitenland voor de productie van een nieuw werk bij Fundació Joan Miró, in Barcelona. Voor Espai 13 (een tentoonstellingsruimte in Fundació Joan Miró bestemd voor experiment en innovatie) maakte zij een installatie die een dubbele functie vervulde. Enerzijds vormde het de basis voor de tentoonstelling en anderzijds faciliteerde het een uitgebreid educatief programma, bestaande uit een publieksprogramma en een cursus voor kunstdocenten. Leidend in dit programma was de publicatie ¿Y EL ARTE? – The Book of Aesthetic Education of the Modern School, die Fernandes voor dit project uitgaf.

Fernandes leverde met haar project de eerste bijdrage aan een vierdelig jaarprogramma over de hedendaagse staat van het kunstvakonderwijs. De volgende onderdelen worden ingevuld door Rita Ponce de León, Eva Kotakova en duo Ana Craycroft & Marc Vives.

De tentoonstelling ontving omvangrijke persaandacht en belangstelling: zo waren er 8.814 bezoekers, volgden 284 mensen het publieksprogramma en 26 de Art Teachers Course. Het onderzoek voor het project werd getoond in de Trafo Gallery in Budapest, het Irish Museum of Modern Art in Dublin en op de São Paulo Biennale. Het project zal komende lente te zien zijn in TENT Rotterdam, als onderdeel van een solotentoonsteling.

Optreden muziekgroep Lucky Dragons in Sphaerae van Cocky Eek. Bron: website AxS festival

Optreden muziekgroep Lucky Dragons in Sphaerae van Cocky Eek. Bron: website AxS festival

AxS festival – Cocky Eek
Van 19 september t/m 5 oktober 2014 vond in Los Angeles het AxS Festival plaats. Eén van de hoogtepunten van dit festival was de opblaasbare constructie Sphaerae, ontworpen door de Nederlandse kunstenaar Cocky Eek. Drie weken lang werd dit werk gebruikt als locatie voor een uitgebreid programma van optredens, lezingen en performances, die door velen speciaal voor de ruimte werden gemaakt. De biomorfische constructie van het object maakte bijzondere experimenten met licht, geluid en beweging mogelijk. Op deze manier creëerde het kunstwerk van Eek nieuwe presentatiemogelijkheden. Door deelnemers werd het omschreven als een intieme ruimte, waarin nieuwe verhoudingen tussen publiek en performer konden ontstaan. Sphaerae ontving veel aandacht in de media, zo verscheen er bijvoorbeeld een uitgebreid artikel in de Los Angeles Times.

Jennifer Tee, Occult Geometry, 2014

Jennifer Tee, Occult Geometry, 2014

Signal Center for Contemporary Art – Jennifer Tee
Het Signal Center for Contemporary Art in Malmö heeft kunstenares Jennifer Tee uitgenodigd nieuw werk te maken voor haar solotentoonstelling Occult Geometry, die tot en met 2 november 2014 te zien was in Kunsthal Charlottenborg in Kopenhagen.  De tentoonstelling was onderdeel van een herdenking van The Baltic Exhibition, die precies honderd jaar geleden plaatsvond.

Jennifeer Tees nieuwe werk vertrekt vanuit het idee van een fictionele ontmoeting tussen Vassily Kandinsky en Hilma af Klint. Het legende luidt dat Af Klint voor het eerst kennismaakte met het werk van Kandinsky door The Baltic Exhibition. Hoewel dit niet helemaal waar is, klopt het wel dat beide kunstenaars aan het begin van de 20e eeuw via abstractie het spirituele in de kunst onderzoechten. Het werk van Tee is daarom gebaseerd op een onderzoek naar geometrische abstractie, als middel om spirituele en filosofische ideeën te benaderen.

Kenmerkend aan de presentatie van deze solotentoonstelling is de wijze waarop het inhaakt op de herdenking van The Baltic Exhibition. Dit gebeurt niet enkel vanuit een thematisch oogpunt, maar ook vanuit een organisatorisch. De tentoonstelling is slechts een onderdeel van een meer uitgebreid evenementen- en tentoonstellingsprogramma, zo sluit het bijvoorbeeld aan op een Hilma af Klint expositie in het Louisiana Museum of Modern Art.

Bart Lodewijks

Whitechapel Gallery – Bart Lodewijks
Bart Lodewijks is door de Whitechapel Gallery in Londen uitgenodigd om te werken aan een workshop- en tentoonstellingsproject. In samenwerking met Duchamp and Sons, het jongerenforum van de Whitechapel Gallery, organiseerde Lodewijks in april en augustus een reeks gratis workshops voor jongeren van 14 tot 24 jaar. Op basis hiervan realiseerde hij nieuw werk dat, samen met documentatie van de workshops, tentoongesteld werd. Kijk hier voor een impressie van de workshops.

David Bade, Zwaan kleef aan, S.M.A.K. Gent. Foto: Dirk Pauwels

David Bade, Zwaan kleef aan, S.M.A.K. Gent. Foto: Dirk Pauwels

S.M.A.K. – David Bade en Instituto Buena Bista (IBB) ‘Zwaan kleef aan’
In het S.M.A.K. Gent was tot en met 21 september 2014 de solotentoonstelling Zwaan kleef aan van David Bade te zien. Voor deze tentoonstelling bouwde Bade zijn sculptuur Wailing Wall (Klaagmuur 1996), in de vaste collectie van het S.M.A.K., verder uit tot een ruimtevullende installatie.

Daarnaast organiseerde hij een participatieproject, een summerschool, in de openbare ruimte, dat de filosofie en praktijk overneemt van het Instituto Buena Bista. Samen met inwoners van Gent en alumni studenten van het IBB werkte hij aan een nieuwe sculptuur: een nieuwe klaagmuur. Hij haalde hiermee zijn werkmethodes van IBB in Curaçao naar Gent. In 2006 richtte hij in zijn geboorteland Curaçao, samen met kunstenaar Tirzo Martha en kunsthistoricus Nancy Hoffmann, het IBB op. De kernactiviteit van het instituut is het organiseren van participatieprojecten met getalenteerde jongeren, vaak uit achtergestelde milieus, die een vooropleiding krijgen in het veld van de beeldende kunsten. Daarbij faciliteert IBB artist-in-residence ateliers op Curaçao. Ook in Gent werkte David Bade samen met mensen uit verschillende sociale groepen. Samen realiserden zij deze nieuwe sculptuur in het historische centrum van Gent. De deelnemers konden gedurende het proces telkens nieuwe verhalen en betekenislagen toevoegen. Bekijk de blog van David Bade, de website van het S.M.A.K. de website van het IBB voor meer informatie.