Bijdrage Samenwerking Musea

Onderdeel van een aanvraag voor een Bijdrage Samenwerking Musea is een presentatieplan waarin de aanvrager uiteenzet hoe de resultaten van de samenwerking op een inspirerende manier zichtbaar worden gemaakt. Het Mondriaan Fonds hecht er aan dat de aanvrager naar buiten treedt om een passend publiek te bereiken en zo het draagvlak voor beeldende kunst en cultureel erfgoed te vergroten. Hieronder staat  presentatie, die ter inspiratie gebruikt kan worden.

Rijksmuseum van Oudheden – Romeinse kust
Het Rijksmuseum van Oudheden presenteert tot en met 25 september Romeinse kust, een reizende tentoonstelling die de komende jaren op verschillende locaties te zien zal zijn. De tentoonstelling is het resultaat van een samenwerking van het Rijksmuseum van Oudheden met MuZee (Scheveningen), Huis van Hilde (Castricum) en Archeologisch Museum Aardenburg, met provinciaal-archeologische depots en de Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.

Rondom de tentoonstelling organiseerde het Rijksmuseum van Oudheden een ronde tafel waar alle vertegenwoordigers van de betrokken partijen aanwezig waren om tot gemeenschappelijke afspraken te komen over samenwerken en professionaliseren. Ook vond er een druk bezocht symposium plaats voor specialisten Romeinse geschiedenis en archeologie. Tijdens de bijeenkomst werd een publicatie uitgereikt die de huidige stand van zaken weergeeft rondom het onderzoek naar de Romeinse kust. Het boekje is rijk geïllustreerd met artist impressions en foto’s van archeologische vondsten. Daarnaast zette het museum een randprogramma op met museumlessen voor scholieren, familie- en seniorendagen en een lezingen. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met de Museumkaart, verenigingen op het gebied van archeologie en de Romeinen, kindertijdschriften en -websites en de BankGiro Loterij.

De tentoonstelling Romeinse kust fungeert als een pilot binnen een langdurig samenwerkingsproject. Doel van het project is het opstarten van een netwerk rond provinciale en gemeentelijke depots, gekoppeld aan verschillende lokale musea.