Bijdrage Collectieprogramma’s

TextielLab. Bron: textiellab.nl TextielLab. Bron: textiellab.nl

Onderdeel van een aanvraag is een presentatieplan waarin de aanvrager uiteenzet hoe de toekomstige aankopen op een inspirerende manier zichtbaar wordt gemaakt. Het Mondriaan Fonds hecht er aan dat de aanvrager naar buiten treedt om een passend publiek te bereiken en zo het draagvlak voor beeldende kunst en cultureel erfgoed te vergroten. Hieronder staat een presentatie, dat ter inspiratie gebruikt kan worden.

TextielMuseum – TextielLab
Het TextielMuseum in Tilburg heeft van het Mondriaan Fonds een Bijdrage Collectieprogramma’s ontvangen voor 2014 en 2015. De focus van het collectiebeleid van het TextielMuseum ligt op jonge, talentvolle kunstenaars en ontwerpers. Het museum wil daarbij niet enkel fungeren als bemiddelaar tussen kunstenaar en publiek, maar ook als opdrachtgever. Het voert een ‘collectie-opdrachtenbeleid’, waarin ontwerpers en kunstenaars worden uitgenodigd om in het TextielLab te experimenteren met zowel geavanceerde als traditionele technieken en apparaten. De resultaten van deze opdrachten worden vervolgens toegevoegd aan de collectie.

Er wordt zichtbaarheid gegeven aan de werken, doordat de eigen collectie zoveel mogelijk als uitgangspunt wordt genomen voor de tentoonstellingen. Daarnaast zijn alle werken die in het TextielLab worden gemaakt reeds tijdens het maakproces zichtbaar voor het publiek, waarbij er door rondleiders toelichting wordt gegeven op de objecten en de gebruikte technieken. Op de website van het museum verschijnen weblogs en actuele berichten over het werk dat in het lab wordt gemaakt. Ook is het streven het werk kort na voltooiing te tonen in (extramurale) presentaties.