Bijdrage Opdrachtgeverschap

Onderdeel van een aanvraag is een presentatieplan waarin de aanvrager uiteenzet hoe de toekomstige tentoonstelling op een inspirerende manier zichtbaar wordt gemaakt. Het Mondriaan Fonds hecht er aan dat de aanvrager naar buiten treedt om een passend publiek te bereiken en zo het draagvlak voor beeldende kunst te vergroten. Hieronder staat een aantal presentaties, die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

Stichting Kunst op de Koffie – Kunst op de Koffie 2017
Tijdens het jaarlijkse evenement Kunst op de Koffie stellen bewoners in het Arnhemse Spijkerkwartier een weekend lang hun huis open om hedendaagse kunst te tonen. De locaties variëren van statige herenhuizen tot rommelige studentenkamers. Het is een tentoonstellingsconcept zonder vaste locatie; flexibel en in de traditie van Chambre d’Amis. Doel is om kunst te tonen in een informele omgeving waardoor kunst,  kunstenaars, (buurt)bewoners en bezoekers met elkaar in contact komen. Kunstenaars houden kleine verkooptentoonstellingen met bestaand werk. Een nieuw element in 2017 ten opzichte van voorgaande edities (vanaf 2011) is dat Kunst op de Koffie tien kunstenaars nieuw site-specific werk laat maken waarbij het huis, de plek, de geschiedenis van het huis en haar bewoners en/of de interactie tussen deze factoren leidend is.

Gastheer en bewoner 2015: “We hadden op zaterdag 100 en op zondag ruim 220 mensen over de vloer. Bewoners, publiek en kunstenaars worden op een juiste manier samengebracht. Kunst leeft!!”

Publicaties Kunsthal Light #

Kunsthal Rotterdam – Kunsthal Light
De Kunsthal in Rotterdam ontving een Bijdrage Opdrachtgeverschap voor een opdracht aan vier jonge beeldend kunstenaars om gedurende een periode van acht weken in Hal 6, de passage aan de zijkant van het gebouw, een site-specific werk te maken. De serie getiteld Kunsthal Light bestaat sinds 2011. Voor het afgelopen jaar werden Susanne Inglada, Thera Clazing, Tim Hollander en Aura Rendon Benger uitgenodigd.

De gekozen locatie draagt in grote mate bij aan de zichtbaarheid van het project. De kunstenaars werken in de etalage langs de hellingsbaan, die het Museumpark verbindt met de Westzeedijk en daarmee fungeert als een openbare straat. Door de glazen wand is het werk van buitenaf te bekijken en krijgen zowel bezoekers van de kunsthal als passanten de gelegenheid de kunstenaar aan het werk te zien. Onderdeel van de presentaties waren kleine tweetalige publicaties, op pocketformaat, die de bezoekers gratis werden aangereikt. De boekjes bevatten beeldmateriaal van het gepresenteerde werk en informatie over het werk en de drijfveren van de kunstenaars. De Kunsthal organiseerde daarnaast gedurende de looptijd van Kunsthal Light verschillende artist talks met de kunstenaars en vaak in samenwerking met de Willem de Kooning Academie. De artist talks werden geïntegreerd in het familieprogramma om een groot aantal bezoekers kennis te laten maken met de nieuwe kunstwerken.

© Carel van Hees Leerling van het Zuiderpark College in Rotterdam- 4e klas Zorg en Welzijn - zojuist geslaagd voor zijn eindexamen.

Rijksmuseum Amsterdam – Carel van Hees
Fotograaf en filmmaker Carel van Hees maakte in opdracht van het Rijksmuseum in Amsterdam een fotoserie over onderwijs voor de jaarlijkse tentoonstelling Document Nederland. Als ‘embedded fotograaf’ volgde hij een aantal maanden leerlingen op verschillende scholen in Rotterdam.

De fotoserie werd gepresenteerd in de fotografiezaal in de Philipsvleugel van 24 maart t/m 12 juni 2016. Om de zichtbaarheid van de tentoonstelling te vergroten werkt Document Nederland samen met mediapartner Vrij Nederland, die tevens inhoudelijk bij het project betrokken is. Verder organiseert het Rijksmuseum een Lerarenavond met een feestelijk programma en een paneldiscussie over onderwijs. Er wordt een Document Nederland Junior opdracht uitgezet waarvoor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs fotoverhalen kunnen insturen. De geselecteerde foto’s worden gepresenteerd in de Teekenschool, het educatieve centrum van het Rijksmuseum. Tenslotte zal het Rijksmuseum een aantal foto’s van Carel van Hees aankopen voor zijn collectie.

Marres, Huis van Hedendaagse Cultuur – Levi van Veluw
Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur in Maastricht is een langdurige samenwerking aangegaan met kunstenaar Levi van Veluw. De samenwerking beoogt ruimte te scheppen voor verdieping van het werk van de kunstenaar en andere invalshoeken mogelijk te maken. Voor het eerst in zijn carrière zal Van Veluw de verschillende media waarmee hij werkt, samenbrengen in een gebouw vullende totaalinstallatie. De installatie houdt verband met de meerjarige programmering van Marres, die is gebaseerd op een onderzoek naar de werking van de zintuigen.

Aan de zichtbaarheid van de tentoonstelling wordt gewerkt door middel van collaboratie met lokale en toeristische organisaties. Daarnaast zullen, reeds vanaf de fase van opbouw, rondleidingen en openbare gesprekken over de betekenis van het werk plaatsvinden. Kunstenaars, historici, antropologen en filosofen worden uitgenodigd voor discussies en Van Veluw stelt zich beschikbaar voor presentaties en studiobezoeken op de Jan van Eyck Academie en de Academie van Beeldende Kunsten.

Hertog Nadler and Ram Katzir, Portal, 2015

Gemeente Zwolle – Ram Katzir, Chaja Hertog en Nir Nadler
Op zaterdag 23 januari 2016 opende in Zwolle de permanente video-installatie en kunstroute Portal van Ram Katzir en kunstenaarsduo Hertog Nadler (Chaja Hertog en Nir Nadler). Bij hun project ontwikkelden de kunstenaars een uitgebreide website, met daarop de film van de installatie, foto’s en tekstuele informatie over het werk.

Portal bestaat uit een panoramische video-installatie in de tunnel van Station Zwolle met filmbeelden die zijn opgenomen op de plaats waar de film te zien is. De beelden bevatten (fictieve) Zwollenaren in scènes uit het heden, verleden en de toekomst. Daarnaast is er een kunstroute van het station naar de binnenstad, bestaande uit een blauwe bronzen lijn en sculpturen, zoals een bronzen reliëf dat de omgeving in kaart brengt en ‘audioscopen’ (geluidssculpturen) die verwijzen naar verhalen over ondergrondse tunnels die Zwolle omringen.

Osaira Muyale, 'Playa Caballos' (Paardenbaai). Bron: osairamuyale.com

Fundacion Eterno – Osaira Muyale
Kunstenaar Osaira Muyale ontving een Bijdrage Opdrachtgeverschap voor een bijzonder project in de openbare ruimte van Oranjestad op Aruba: Osaira realiseert de installatie Playa Caballos (Paardenbaai). Deze installatie bestaat uit een route van blauwgekleurde paardsculpturen van het strand, waar vanaf het jaar 1700 paarden arriveerden voor de handel, naar het historische centrum van Oranjestad.

Het gehele proces (historisch onderzoek, gesprekken met experts, productie en dergelijke) is te volgen via Osaira’s blog.