Projectinvestering Kunstenaar

Onderdeel van een aanvraag is een presentatieplan waarin de aanvrager uiteenzet hoe het toekomstige werk, project of werkproces zichtbaar wordt gemaakt. Het Mondriaan Fonds hecht er aan dat de aanvrager naar buiten treedt om een passend publiek te bereiken en zo het draagvlak voor beeldende kunst te vergroten. Hieronder staan een aantal presentaties, die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

Elspeth Diederix – The Miracle Garden
Elspeth Diederix ontving een bijdrage voor The Miracle Garden. Dit project is een voortzetting en uitbreiding van haar eerdere project The Studio Garden, maar dan vrij toegankelijk voor publiek in een deel van het Erasmuspark in Amsterdam-West. Het is een openbare tuin waar Diederix snijbloemen wil cultiveren. Deze bloemen zullen door Diederix worden gefotografeerd en op posters door heel Amsterdam worden verspreid. Het Instagramaccount miraclegardening biedt een blik achter de schermen. Deze bloemen worden in samenwerking met jongerenorganisaties in Amsterdam-West verwerkt tot boeketten en uitgedeeld aan de mensen in de buurt die een bloemetje kunnen gebruiken. Diederix wil mensen meenemen in haar fascinatie voor bloemen en planten en laat zien dat het maken van een foto ook een groeiproces is, dat het beeld uit verschillende stappen is voortgekomen en uit verschillende lagen bestaat.

© Conditions of an Ideal, 2016, Alexis Blake, British Museum, London, UK. Photo: Arron Leppard

Alexis Blake – Delfina Foundation
Kunstenaar Alexis Blake ontving een Projectinvestering Kunstenaar voor haar deelname aan Performance as Process, een speciaal residency programma van Delfina Foundation waarvoor zij was uitgenodigd. Tijdens haar verblijf ontwikkelde ze een nieuwe performance met de titel Conditions of an Ideal met als uitgangspunt het boek The Renaissance of the Greek van Diana Watts.

De nieuwe performance werd getoond in de Parthenon Gallery van het British Museum. Het event werd gepromoot via verschillende websites, nieuwsbrieven en social media en kreeg veel aandacht in de pers. De performance werd tevens door Blake gefilmd en verwerkt tot een videowerk. Hiervoor ontwikkelde zij een trailer, die via internet verspreid kan worden. Blake zal de video voor het eerst presenteren op de tentoonstelling van de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs in het Stedelijk Museum Schiedam.

Een dia-presentatie met foto’s van het materiaal uit het archief Nieuw Dennendal. Foto: Hedwig Braam.

Domenico Mangano & Marieke van Rooy – Het Vijfde Seizoen
Kunstenaar Domenico Mangano en kunsthistoricus Marieke van Rooy ontvingen een bijdrage voor een werkperiode in Het Vijfde Seizoen, een kunstenaarsverblijf op het terrein van de Willem Arntsz Hoeve, behorende bij de psychiatrische instelling Altrecht. Tijdens het verblijf deden zij onderzoek en maakten ze opnames voor een video, die de tweede van een trilogie is over de psychiatrische patiënt en mensen met een meervoudige beperking in Nederland. De video zal bestaan uit een combinatie van archiefbeelden, de huidige situatie van de hoeve en de fantasieën van de bewoners over een mogelijke ontwikkeling van het terrein.

Tijdens het project hebben Mangano en Van Rooy een blog bijgehouden die verhaalt over het onderzoek en de ervaringen in het Vijfde Seizoen. Deze blog geeft een beeld van de verschillende onderdelen van het project. Ook werd de werkperiode afgesloten met een eindpresentatie die bestond uit een tentoonstelling met werk van Mangono en een tour door Van Rooy over het terrein met betrekking tot de geschiedenis van de Willem Arntsz Hoeve (onder meer de affaire Dennendal in de jaren zeventig) en de ervaringen tijdens het kunstenaarsverblijf. Ook was er een lezing van Professor John Foot, Bristol University, over het gedachtegoed van psychiater Franco Basaglia.

Meeting People is Easy in Het Nieuwe Instituut. Foto: Juha van 't Zelfde

Berend Strik & Juha ’t Zelfde – Meeting People is Easy
Kunstenaar Berend Stik en curator Juha ’t Zelfde deden gezamenlijk onderzoek naar het ontstaan van kunstwerken, de praktijk van kunstenaars en de positie van de kunstenaarsstudio. Door middel van dit project wilden zij duidelijk maken dat het proces van het maken van kunst in deze tijd heel belangrijk is: enerzijds om de bovenmatige aandacht voor het eindresultaat te bevragen en anderzijds om de buitenstaander te vertellen hoe werk tot stand komt.

Voor dit project nodigden zij kunstenaars van verschillende generaties en disciplines uit die geïnteresseerd zijn in samenwerking. Deze kunstenaars werkten tijdelijk in studio’s op drie verschillende locaties: Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, Third Streaming (New York) en Galerie Fons Welters in Amsterdam. Vervolgens werden hun werkwijzen en kunstenaarspraktijken bevraagd onder het oog van het publiek. Zo ontvingen zij in de tijdelijke studio bij galerie Fons Welters elk uur een andere gast. Berend Strik ontwierp hiervoor een systeem van gestapelde blokken die op verschillende manieren opgesteld konden worden. Juha ’t Zelfde richtte zich op het presenteren van het onderzoek via verschillende online media.

Tevens was van 17 november 2013 t/m 12 januari 2014 de tentoonstelling Meeting People is Easy te zien in Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Deze bestond uit een nagebouwde studio van Berend Strik met foto’s van de studio van Marcel Duchamp, Arnulf Rainer en andere kunstenaars die Strik en van ’t Zelfde bezochten.

MaartjeFolkeringa5.jpg

Maartje Folkeringa – Beeldenstorm Eindhoven
Beeldend kunstenaar Maartje Folkeringa ontving een bijdrage voor een werkperiode bij Beeldenstorm: een werkplaats in Eindhoven. Folkeringa werkt vaak met kwetsbare en vluchtige materialen zoals plasticine, polystyreen, textiel en purschuim. In Eindhoven onderzocht ze of ze eenzelfde directheid en speelsheid in het materiaal kon behouden met een duurzaam materiaal als aluminium. Ze werkte aan haar serie De beste en begon een nieuwe serie: Trofeeën. Een grote verzameling beeldmateriaal van symbolen die gebruikt worden om iets of iemand (meer)waarde toe te dichten, vormde haar uitgangspunt. Hierbij richtte ze zich met name op een onderzoek naar sterren, licht(flitsen) en glans.

Folkeringa presenteerde haar ervaringen en bevindingen in een visueel verslag op haar blog. Deze blog werd opgemerkt TransArtists, waarnaar ze werd uitgenodigd een artikel te schrijven op de website. Gelijktijdig met haar werkperiode bij Beeldenstorm had ze een tentoonstelling in de presentatie-instelling en uitgeverij Onomatopee, waar ze haar proces van het verzamelen van beeldmateriaal inzichtelijk maakte. Aansluitend aan de tentoonstelling werd de publicatie Trick or Trait uitgegeven, in samenwerking Onomatopee en RAW color.

De trofeeën die Folkeringa tijdens haar werkperiode maakte, was te zien in de tentoonstelling Strange Days, gepresenteerd door SBK Breda.

Yael Davids, Learning to Imitate, 2012. Bron: Whatspace

Yael Davids – Istituto di Formazione Feldenkrais
Yael Davids zal gedurende een aantal jaren een training over de methode Feldkrais volgen aan het Istituto di Formazione Feldenkrais. Deze methode is gericht op het (her)vinden van de balans, flexibiliteit en coördinatie van het lichaam. Davids gebruikt de training om haar praktijk als performancekunstenaar te verdiepen. Ze wil haar kennis over centrale thema’s in haar werk, zoals zwaartekracht en gewicht, vergroten en haar schrijfvaardigheid en observatievermogen versterken.

Davids zal de opgedane kennis overdragen aan de hand van workshops en lezingen. Daarnaast brengt ze een publicatie uit, waarin ze reflecteert op haar werk van de afgelopen vier jaren.

Janneke van der Putten, Invisible Architecture, 2013. Foto: Christian Galarreta

Janneke van der PuttenCentre International d’Art et du Paysage
Janneke van der Putten heeft een bijdrage ontvangen voor het nieuwe onderzoeksprogramma van het buitenlandatelier Centre International d’Art et du Paysage. Hier werkte zij aan het project All Begins With A: inspired by the SUNRISE, waarbij ze de geluiden bestudeerde die gepaard gaan met de overgang van nacht naar dag.

Haar onderzoek resulteerde in een veelheid van informatie en materiaal dat zij verwerkte in site-specific performances, video, vinyl, een workshop en een geluidsinstallatie. Ook bracht ze verschillende samenwerkingsprojecten tot stand, zoals een performance met de componist Christian Galaretta.