Werkbijdrage Jong Talent

Iris Hofland, 85 oak-seedlings, 40 cm x 30 cm, foto op dibond 2016. Iris Hofland, 85 oak-seedlings, 40 cm x 30 cm, foto op dibond 2016.

Onderdeel van een aanvraag is een presentatieplan waarin de aanvrager uiteenzet hoe toekomstige werken of projecten zichtbaar worden gemaakt. Het Mondriaan Fonds hecht er aan dat de aanvrager naar buiten treedt om een passend publiek te bereiken en zo het draagvlak voor beeldende kunst te vergroten. Hieronder staan een aantal presentaties, die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

Iris Hofland
Iris Hofland ontving begin 2017 een Werkbijdrage Jong Talent voor verdere professionalisering van haar werkpraktijk. Om zichzelf houvast en leidraad te geven, hield ze gedurende het jaar dat ze de bijdrage ontving wekelijks een blog bij. De blog geeft in tekst en beeld een weergave van haar reizen en ervaringen, van haar werkproces en resultaten. Achteraf vormen deze fragmenten een samenvatting van haar jaar.

Voor Hofland stonden tijdens haar werkperiode de begrippen profileren, netwerken en onderzoeken centraal. Ze wilde experimenteren, maar tevens haar werk steviger wortelen voor de komende jaren. Daarom deed ze investeringen voor de korte, maar ook voor de lange termijn. Een van de belangrijkste investeringen was bijvoorbeeld de aankoop van een nieuwe digitale camera, waarmee ze een groot deel van haar nieuwe werk maakte.

Jan Rosseel, A Short History of Unfortunate Events. Chapter IV, Nederlands Fotomuseum van Rotterdam.

Jan Rosseel
Met de werkbijdrage wil Jan Rosseel zich verder professionaliseren en investeren in de ontwikkeling van zijn beroepspraktijk. Hij gebruikt de bijdrage om inhoudelijk onderzoek te doen naar vergankelijkheid, het collectieve geheugen en de individuele herinnering. Daarnaast bekijkt hij op welke manier hij zijn werk het beste kan presenteren: in welke vorm, waar en met wie. Iets wat hij nog niet eerder professioneel ontwikkeld had, omdat hij veelal werkte vanuit vragen en aanbiedingen.

Via een residentieplek bij het KNAW verduurzaamt Rosseel zijn onderzoekspraktijk en breidt hij zijn netwerk uit. Hij werkt aan een tentoonstelling in binnen- en buitenland en ondersteunende publicaties, zowel in digitale vorm als gedrukt. De Brakke Grond (Amsterdam), Museum Dr. Guislain (Gent) en Stroom (Den Haag) zullen de onderzoeksresultaten van zijn werkperiode te presenteren in tentoonstellingen. Eerder was een deel van zijn onderzoek te zien bij het Nederlands Fotomuseum (Rotterdam). Daarnaast is Rosseel van plan het onderzoeksproces te tonen op een website of blog, lezingen te geven en in samenwerking met een aantal jonge grafische ontwerpers een onderzoekscentrum op te zetten, als een ‘archief voor vergeten geschiedenis’. Hij presenteert op het moment zijn ontwikkelingen via nieuwsberichten op zijn website en sociale media, dit wil hij gaan uitbreiden met nieuwsbrieven.

Bernice Nauta, Positive Cowboy's abandoned wife 2016, 21 x 29,7 cm, potlood op papier.

Bernice Nauta
Bernice Nauta zet de Werkbijdrage Jong Talent in om fulltime haar werk te kunnen uitbreiden en te ontwikkelen in de vorm van: tekeningen, schilderijen, sculpturen, publicaties en muziek. Hierbij is haar doel het werk actief te presenteren, zowel in gesprekken met kunstenaars, curatoren en wetenschappers, als in aankomende tentoonstellingen.

Nauta neemt deel aan de artist-run space en gallery Billytown in Den Haag, waarbij elf kunstenaars en een galeriehouder zijn aangesloten. Deze plek biedt Nauta een kans om haar werk te presenteren. Iedere deelnemende kunstenaar maakt bij Billytown een individuele presentatie of groepspresentatie met kunstenaars van buitenaf. Op dit moment is de groepstentoonstelling Can’t do nothing te zien, geïnitieerd door Nauta. Deze tentoonstelling bevat werk van Nauta zelf en van zes andere kunstenaars. Daarnaast is zij bezig met verschillende publicaties die zullen worden gepresenteerd in de bookshop van Billytown en op internationale boekenbeurzen. De eerstkomende publicatie bestaat uit een serie van 78 tekeningen waar ze gedurende lange tijd aan heeft gewerkt. Daarnaast is zij een fictieve krant begonnen, waarvan ze bij iedere tentoonstelling een editie uitbrengt, en heeft zij bij Can’t do nothing een muziektape uitgebracht. Naast haar zichtbaarheid via Billytown, presenteert Nauta zich via haar website, Tumblr en Instagram-profiel.

Willem Popelier, Your weekly president, 2008-2017, HD-film.

Willem Popelier
Willem Popelier ontving een Werkbijdrage Jong Talent om zijn fotografiepraktijk verder te ontwikkelen en professionaliseren. Deze bijdrage zette hij in om samenwerkingen, projecten en onderzoek te kunnen aangaan of voortzetten. Een deel van zijn beroepspraktijk bestaat uit fotograferen in het bedrijfsleven. Zo was hij bijvoorbeeld in 2013 genomineerd voor de ING New Talent Photography Award en werd hij door de bank uitgenodigd om op de TEFAF in Maastricht foto’s te maken van sponsoren en bezoekers. In aansluiting hierop werd hij gevraagd om een nieuwe reeks portretten te maken van het bestuur. Willem Popelier plaatst regelmatig nieuwsberichten op zijn website, waarin hij het publiek informeert over zijn activiteiten.