Projectinvestering Bemiddelaar

Hans van Dijk gefotografeerd door Zhang Haier Hans van Dijk gefotografeerd door Zhang Haier

Onderdeel van een aanvraag is een presentatieplan waarin de aanvrager uiteenzet hoe het toekomstige werk, onderzoek of project op een inspirerende manier zichtbaar wordt gemaakt. Het Mondriaan Fonds hecht er aan dat de aanvrager naar buiten treedt om een passend publiek te bereiken en zo het draagvlak voor beeldende kunst te vergroten. Hieronder staat een aantal presentaties, die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

Marianne Brouwer – Dai Hanzhi: 5000 Artists
Curator Marianne Brouwer heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het leven en werk van Hans van Dijk (1946-2002). Deze Nederlandse curator, kunsthistoricus en galeriehouder speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van hedendaagse kunst in China door de promotie en presentatie van Chinese kunstenaars.

Het onderzoek resulteerde in een tentoonstelling, die in twee afzonderlijke delen was opgezet. Het eerste deel, Hans van Dijk: 5000 names, vond plaats in het Ullens Center for Contemporary Art in Beijing van 24 mei t/m 10 augustus en was in het bijzonder gericht op een Chinees publiek. Het tweede deel is getiteld Dai Hanzhi: 5000 Artists en was tot januari 2015 te zien in het Rotterdamse Witte de With Center for Contemporary Art. Deze tentoonstelling is met name gericht op een Nederlands publiek. Beide tentoonstellingen toonden de kunstenaars waar Van Dijk het meest mee heeft gewerkt. Het lexicon project (5000 namen) neemt hierbij een belangrijke rol in, evenals de geschiedenis van zijn projecten aan de hand van een deel van zijn archief in Beijing, persoonlijke brieven en documenten.

In de komende tijd zal gewerkt worden aan een publicatie en het opzetten van een Hans van Dijk stichting.

The Ennead Series

Frank van der Stok – The Ennead Series
Curator en redacteur Frank van der Stok ontving een Projectinvestering Bemiddelaar om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het kunstenaarsboek als middel om kunst te presenteren. Het project werd opgezet naar aanleiding van de verarmde tentoonstellingspraktijk: minder tentoonstellingen met een langere looptijd.

De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in een inventariserende publicatie over kunstenaarsboeken en door de uitgave van een reeks van negen kunstenaarsboeken, onder de titel The Ennead Series. Doel is nieuwe wijzen te laten zien om kunst te presenteren, waarbij de publicaties functioneren als een alternatieve tentoonstellingsruimte. Bij de vertaalslag van kunst naar boek richt Van der Stok zich daarbij op de minder geijkte media: performance, geluidskunst en video. Daarnaast bestudeert hij de mogelijkheden van digitaal publiceren en hybride vormen van publiceren: een combinatie van digitaal en print. Bekijk voor meer informatie ook de website van Frank van der Stok of de blog van Henk Woudsma.