Werkbijdrage Bewezen Talent

Frank Koolen, ‘Paviljoen’, 2012. Pulicatie gemaakt naar aanleiding van een werkperiode bij het Vijfde Seizoen, Den Dolder. Frank Koolen, ‘Paviljoen’, 2012. Pulicatie gemaakt naar aanleiding van een werkperiode bij het Vijfde Seizoen, Den Dolder.

Onderdeel van een aanvraag is een presentatieplan waarin de aanvrager uiteenzet hoe toekomstige werken of projecten zichtbaar worden gemaakt. Het Mondriaan Fonds hecht er aan dat de aanvrager naar buiten treedt om een passend publiek te bereiken en zo het draagvlak voor beeldende kunst te vergroten. Hieronder staan een aantal presentaties, die ter inspiratie gebruikt kunnen worden.

Frank Koolen
Frank Koolen is kunstenaar, curator en docent beeldende kunst op de HKU en speelt als spil van zijn projecten een belangrijke communicatieve rol. Hij schreef in zijn aanvraag voor een Werkbijdrage Bewezen Talent: ‘Ik wil als kunstenaar benaderbaar, enthousiasmerend en communicatief zijn, omdat ik hoop dat mijn werk dat dan ook uitstraalt, ook al zet het je vervolgens misschien wel op het verkeerde been.’ Zichtbaarheid voor zijn werk creëert hij onder meer door middel van verschillende online media, waaronder een website, sociale media en nieuwsbrieven. Verder organiseert hij zelf tentoonstellingen en brengt hij zijn projecten actief onder de aandacht in zijn netwerk. Met de bijdrage wil hij proberen verder te professionaliseren en te kijken hoe hij zijn werk breder onder de aandacht kan brengen. Hierbij is het denkbaar dat hij voor sommige projecten met een assistent zal werken. Daarnaast ziet hij het maken van publicaties, kleine edities en multiples als een sympathieke manier om op andere wijze zichtbaar te zijn en zijn werk in de huizen van geïnteresseerden te krijgen

Alexandra Engelfriet
Alexandra Engelfriet gebruikt met name internet als medium om zichtbaarheid voor haar werk te creëren. Voornamelijk via Facebook, YouTube en Vimeo bereikt ze een steeds groeiend internationaal publiek. Een van haar films heeft bijna een half miljoen hits op YouTube. Haar films worden getoond op kunstopleidingen en academies. Een lezing die ze gaf tijdens Clay Gulgong 2016 in Australië staat als een van de eerste integrale lezingen op de campus van cfileonline.org, het platform voor internationale hedendaags keramiek “in the expanded field”. Deze wijze van verspreiden zal zij de komende jaren voortzetten.

Engelfriet maakt sculpturen, installaties (site-specific) en films met klei waarbij de performatieve en procesmatige aspecten een belangrijk onderdeel van het werk zijn. Het verzachten, verzorgen en helen van een gewonde plek is daarbij een belangrijk thema. In 2017 maakte ze bijvoorbeeld met grote hoeveelheden zeeklei en graafmachines nieuw werk voor de kunstmanifestatie Rondom Waalkens.

Otto Snoek
Otto Snoek werkte gedurende tien jaar aan een project over de Europese medeburger, waarvoor hij van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Bewezen Talent ontving. De fotograaf documenteerde in vrijwel alle landen van Europa nationale feesten en herdenkingen. Het project is t/m 7 mei 2017 zien in het Fotomuseum Rotterdam als onderdeel van de tentoonstelling Europa. What Else?. Als presentatievorm koos Snoek voor het printen van zijn foto’s op papieren vellen, die in stapels in de tentoonstellingsruimte geplaatst werden. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen een foto van de stapel meenemen.

Met zijn project onderzoekt Snoek het groeiende bewustzijn van de nationale identiteit en geschiedenis, dat in veel Europese landen samengaat met de opkomst van nationalisme. Verschillende volkeren beginnen hun culturele tradities voor het voetlicht te plaatsen en met nieuwe energie historische momenten te herdenken of te vieren. De fotograaf richt zich hierbij op onder andere (groeps)gedrag, kleding en de directe omgeving, maar vooral ook op gezichten – vanuit de gedachte dat het Europa aan een gezicht ontbreekt.

JODI (Joan Heemskerk en Dirk Paesmans)
De samenwerking, JOan Heemskerk + DIrk Paesmans = JODI, ontstond in 1995 bij het maken van hun eerste website. Ze werken sindsdien aan verschillende online projecten. Ze onderzoeken welke concepten en interventies binnen het ‘massamedium’ internet kunnen bijdragen aan hedendaagse kunst. Ze willen de komende jaren de infrastructuur van het internet onderzoeken en computercode als expressieve taal en als bron van digitale realiteit meer naar de voorgrond brengen. Alle werken worden publiek online gedistribueerd en zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Het werk is zo beschikbaar voor een divers publiek; het internet heeft in vergelijking tot kunstinstellingen meer toevallige bezoekers, die al surfend via een netwerk van links onverwacht met websites geconfronteerd worden.

Anouk Griffioen, studio making of Navigating the Imaginary, charcoal on cotton, 2016.

Anouk Griffioen
Anouk Griffioen zette de Werkbijdrage Bewezen Talent die zij ontving in voor de ontwikkeling van nieuw werk voor haar solotentoonstelling Navigating the Imaginary in TENT, die liep van 6 oktober t/m 4 december 2016. Centraal in de tentoonstelling stond een tweeëntwintig meter lange houtskooltekening waaraan Griffioen de afgelopen twee jaar intensief werkte. Naast tekeningen toonde Griffioen onder meer een videosculptuur en een interactieve installatie. Als uitnodiging voor de tentoonstelling publiceerde Griffioen een boekje op krantenpapier waarin zij informatie over de presentatie en foto’s van haar werk plaatste.

Dario D'Aronco, surface for five female voices, 2014 5 soprano singers, textile, wood, carpet, acrylic paint. Photo credits: Dirk Pauwels.

Dario D’Aronco
De Werkbijdrage Bewezen Talent zal door Dario D’Aronco met name ingezet worden om zich te ontwikkelen in het printen van 3D sculpturen. Zo wil hij een combinatie van een 3D printer met de techniek van een echoscopie, om niet zichtbare zaken vorm te geven, combineren om de onzichtbare vorm van zang te onthullen.

Om de zichtbaarheid voor zijn werk te vergroten neemt hij regelmatig deel aan tentoonstellingen georganiseerd door uiteenlopende instituten. Hij heeft in de afgelopen jaren veel bezoekers in zijn atelier ontvangen, hetgeen hij in de toekomst zal voortzetten met behulp van zijn internationale netwerk. Hij gaat verschillende samenwerkingen aan, zoals in een project om de geschriften Il Sogno 101 van Giacinto Scelsi voor het eerst naar het Engels en Nederlands te vertalen. Ook wil hij deelnemen aan residentieprogramma’s om zijn internationale contacten uit te breiden.

Xiaoxiao Xu, Aeronautics In The Backyard, 2015.

XiaoXiao Xu
In de komende jaren zal XiaoXiao Xu met behulp van een Werkbijdrage Bewezen Talent haar werk zichtbaar maken in de vorm van boekpublicaties, exposities en een online reisblog. Verschillende internationale uitgeverijen zijn geïnteresseerd in het publiceren van haar recente projecten. Zo zijn bijvoorbeeld de uitwerkingen van een boek over het project Aeronautics in the backyard en een boek over haar residentie in Italië in 2014 in een vergevorderd stadium. Ook haar nieuwe project over de Chinese Muur zal uiteindelijk in boekvorm gepresenteerd worden bij de Zwitserse uitgeverij Sturm und Drang.

Daarnaast is Xu altijd op zoek naar locaties en festivals om werk te presenteren. Ook wil ze tijdens toekomstige reizen een online reisblog starten waarop haar werkproces en reisavonturen te volgen zijn. Deze website zal gebruikt worden als online naslagwerk van  haar onderzoek en als visitekaartje voor geïnteresseerd publiek en het opbouwen van nieuwe professionele relaties. Ook zal zij deelnemen aan verschillende internationale fotowedstrijden die mogelijk nieuwe publicaties en exposities opleveren.

Hans van der Meer, : Os, Bakkeveen, 2015. 67x100cm, inkjet op bariet.

Hans van der Meer
Hans van der Meer werkte de afgelopen tijd aan een nieuwe opdracht van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, waarbij fotografen werden gevraagd nieuw werk te maken bij beelden van een fotograaf uit de collectie. Van der Meer koos voor het fotoboek Rundvee van Cas Oorthuys. Hij beschouwt deze opdracht als het begin van een groter project over dit onderwerp waaraan hij de komende jaren wil werken en waarmee hij een bijdrage wil leveren aan discussies over dierenwelzijn, bodemgebruik en het veranderende landschap.

De fotoserie van Hans van der Meer wordt van 26 maart t/m 5 juni tentoongesteld in Het Fries Museum in Leeuwarden, als work-in-progress. Hierbij wil het Fries Museum een discussieavond organiseren waarbij boeren, betrokkenen en belangstellenden worden uitgenodigd. Daarnaast zijn er plannen voor het uitgeven van de fotoserie in een publicatie door het Nederlands Fotomuseum en/of door de kunstenaar zelf. Van der Meer experimenteert verder met het onderwerp voor een terugkerend column, zoals hij eerder in de Volkskrant had: een combinatie van beeld en tekst over het lopende project. Hiervoor volgt hij de ontwikkelingen in de media, waarbij tekst met bewegend en stilstaand beeld leidt tot nieuwe vertelvormen als ‘scrollytelling’.

Gerard Caris
Gerard Caris zal de bijdrage gebruiken om nieuwe samenwerkingsverbanden met kunstinstituten in de Verenigde Staten tot stand te brengen en overzichtstentoonstellingen te organiseren. Zo zal hij onder meer op uitnodiging de directeuren van MoMA PS1 en het Los Angeles County Museum of Art bezoeken. Verder zal er een essay geschreven worden over zijn werk. Er wordt correspondentie onderhouden met kunsthistorici, die zijn werk eerder beschreven in begeleidende catalogi van tentoonstellingen, voor het verder uitbouwen en publiceren van de resultaten van het werk de komende jaren. In de komende tijd zal Caris zijn werkpraktijk, waarin de vijfhoek het artistieke en inhoudelijke uitgangspunt is, voortzetten.

Yael Davids, La distance entre V et W, Les Laboratoires d’Aubervilliers, Paris, 2014. Photo: Ouidade Soussi-Chiadmi.

Yael Davids
Yael Davids maakt haar werk zichtbaar door middel van publicaties en het organiseren van workshops en symposia. Met behulp van de Werkbijdrage Bewezen Talent wil zij haar vaardigheden op deze gebieden verder vergroten.

Davids gebruikt workshops om in contact te komen met een nieuw en divers publiek. Zo gaf zij in de Museu de Arte do Rio in Brazilië een week voorafgaand aan haar performance een tweedaagse workshop gerelateerd aan het werk dat zij in het museum toonde. Dit leverde een grote diversiteit aan deelnemers op, waarvan een groot deel later toeschouwer was van haar performance.

Samen met Les Laboratoires d ‘Aubervilliers werkt Davids aan een publicatie voor haar project La distance entre V et W. Dit project behelsde onder meer een solotentoonstelling, een symposium met internationale gastsprekers en een lees- en schrijfgroep. Het project zal in de komende tijd getoond worden in Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, waarbij Davids een langdurige samenwerking aangaat met het instituut. Deze zal resulteren in een tentoonstelling en performance, die tot stand zal komen via een serie workshops.