Het Mondriaan Fonds stimuleert de zichtbaarheid van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Zichtbaarheid is cruciaal voor een breed maatschappelijk draagvlak. Daarom vraagt het Mondriaan Fonds bij alle aanvragen een presentatieplan, waarin wordt omschreven hoe de aankoop, de expositie, het onderzoek of het werk(proces) worden getoond. Welke inspanningen de aanvrager zal verrichten om het publiek met het werk of project kennis te laten maken. Het gaat erom dat een band wordt aangegaan met een passend publiek, zodat sprake is van inclusiviteit en inbedding.

De invulling van het presentatieplan is aan de aanvrager; er is geen blauwdruk. Het kan bijvoorbeeld om een website, blog, open atelier, tentoonstelling, tijdschriftartikel of workshop gaan of om het zichtbaar maken van het werkproces of het inzetten van een netwerk. Om aanvragers op weg te helpen verzamelt het Mondriaan Fonds inspirerende plannen. Deze zijn hieronder te vinden.