Presenteren en programmeren

Inspirerende presentaties maken de betekenis zichtbaar van beeldende kunst en cultureel erfgoed en doen de vonk overslaan bij het publiek. Daarom stimuleert het Mondriaan Fonds tentoonstellingen, festivals, projecten, meerjarenprogramma’s en publicaties: voor een rijke ervaring van een zo divers mogelijk publiek. Kijk hier voor de bijdragemogelijkheden, actuele ontwikkelingen en inspirerende voorbeelden.

Hollandse Meesters in de 21e eeuw is een samenwerkingsproject van regionale omroepen en beeldende kunstinstellingen. Sinds…
Debatcentrum De Balie in Amsterdam organiseert in samenwerking met het Mondriaan Fonds de serie Beeldbepalers. Binnen…
In Het geëmancipeerde museum gaat kunsthistoricus en onderzoeker Steven ten Thije op een persoonlijke manier op…

Richtlijn voor kunstenaarshonoraria

De richtlijn kunstenaarshonoraria is een handreiking aan kunstenaars, instellingen en musea om te komen tot een professionelere contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Op deze website staan de richtlijn en het rekenmodel.

kunstenaarshonorarium.nl