Het Mondriaan Fonds biedt een scala aan bijdragen voor kunstenaars, instellingen, bemiddelaars en opdrachtgevers op het gebied  van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Jan Rothuizen heeft de diversiteit aan mogelijkheden én aanvragers visueel in kaart gebracht om aanvragers de weg te wijzen.