Samenwerkingsprojecten

Allard Pierson Museum, ArcheoHotspot. Foto: Monique Kooijmans Allard Pierson Museum, ArcheoHotspot. Foto: Monique Kooijmans

2016
ArcheoHotspots fase 2
Aanvrager: Allard Pierson Museum, Amsterdam
Deelnemende partijen: Allard Pierson Museum en andere archeologische partners

Het Allard Pierson Museum heeft in samenwerking met andere archeologische partners geïnvesteerd in de ArcheoHotspots. Er is een methodiek ontwikkeld om de zichtbaarheid van en het draagvlak voor archeologie te vergroten. Inmiddels is het duurzame karakter van de samenwerking bewezen en worden nieuwe partnerschappen aangegaan. Nieuwe initiatieven zoals ArcheoCommunity en de ArcheoScope vergroten de zichtbaarheid en het begrip van wat er in het archeologische veld gebeurt.

Thema’s: educatie, publieksbereik, wetenschap, zichtbaarheid
Bijdrage Mondriaan Fonds: € 120.000

website