Toelichting bij begroting bijdrage Publicatie voor uitgevers

Het Mondriaan Fonds vraagt je om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de kosten en inkomsten voor de publicatie.

De begroting dient voor cruciale posten onderbouwd te worden met offertes. Verder moet je aangeven hoe jouw plannen gefinancierd zullen worden en hoe het totale dekkingsplan er uit ziet.

 • Het totaal van de kosten moet gelijk zijn aan het totaal van de financiële dekking inclusief de bijdrage van het Mondriaan Fonds.
 • De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 35% of, bij een publicatie die printing on demand, e-publishing of apps op innovatieve wijze toepast maximaal 50% van de subsidiabele kosten die voor de productie van de publicatie gemaakt worden.

Kosten

Mogelijke kostenposten zijn:

 1. Honorarium voor de betrokken kunstenaar(s). Het honorarium kan worden opgevoerd op de begroting, maar moet door de uitgever worden betaald.
 2. Auteurs honoraria
 3. Vormgeving en lithografie
 4. Fotografie / Illustraties
 5. Rechten foto’s / illustraties
 6. Redactie en correctie (in- en extern)
 7. Beeldredactie (in- en extern)
 8. Vertaalkosten
 9. Royalties
 10. Technische productie (zoals papier, drukken, binden)
 11. Bedrijfskosten (productiebegeleiding, opslag en distributie, verkoop en promotie). Overige overheadkosten kunnen niet worden opgevoerd.

Financiële dekking

Het Mondriaan Fonds vraagt je om een overzichtelijk en gespecificeerd overzicht van de dekking:

 1. Eigen inkomsten, zoals opbrengsten uit verkoop, sponsoring of crowdfunding.
 2. Bijdrage van derden, zoals verschillende publieke en/of private fondsen, musea, galeries.
 3. De gevraagde bijdrage aan het Mondriaan Fonds.De financiële dekking kan geen gekapitaliseerde arbeid bevatten.

De bedragen moeten exclusief btw worden vermeld. De bijdrage van het Mondriaan Fonds wordt exclusief btw toegekend, tenzij de aanvrager niet btw-plichtig is. Stuur dan het bewijs van de belastingdienst mee waaruit blijkt dat je niet btw-plichtig bent.

Vragen & contact

Vragen over de begroting? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar financien@mondriaanfonds.nl.

Bart Fuijkschot

senior medewerker financiën Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1503

Ingrid Senff

Zuzana Hermanova