Borderland Residencies

Voor wie: beeldend kunstenaars
Wat: 2 werkperioden van 3 maanden
Wanneer: 1 september 2023 – 30 november 2023

Odapark Venray

Start je aanvraag

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je de checklist doorlopen?

Let op! Wil je aanvragen voor deze residency? Ga terug naar Residency voor de voorwaarden, beoordeling en checklist voor je aanvraag.

Borderland Residencies is een Euregionaal netwerk van kunstinstellingen. Het is een gezamenlijk initiatief van kunstenaar recidencies in het Nederlands-Duitse grensgebied van de regio Nederrijn en Limburg. De ligging in de periferie is een kracht: de beschikbare woon- en werkruimte t.o.v. respectievelijk het Ruhrgebied en de Randstad, de hands-on mentaliteit die beide regio’s van oudsher kenmerken, en de hoeveelheid kunstinitiatieven en werkplaatsen bieden een voedingsbodem voor artistieke ontwikkeling en reflectie.
Acht organisaties in deze regio committeren zich aan het initiatief. Respectievelijk Kunstmuseum Bochum, Schloss Ringenberg Hamminkeln, Kulturforum Alte Post Neuss, Kunstgenerator Vierssen, Odapark Venray, Van Bommel Van Dam Venlo, Greylight Projects Heerlen en Internationales Atelierstipendium Mönchengladbach.

Vanuit Nederland nemen Greylight Project in Heerlen en Odapark in Venray deel aan dit programma. Het Borderland programma versterkt de bestaande werkzaamheden van de leden door meerdaagse field trips voor kunstenaars van alle aangesloten residencies, uit ontmoetingen met curatoren en instellingen uit de regio en uit een programma met publieksmomenten, zoals lezingen, presentaties en workshops. Voor de deelnemende kunstenaars biedt het programma kans op het maken van contacten aan beide zijden van de grens, zowel met collega’s als met instellingen. Daarnaast focussen de field trips ook op grotere thema’s die zich in de regio manifesteren zoals energiewinning, landbouwtransitie en vergrijzing.

Greylight Projects in Heerlen en Odapark bieden binnen het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Borderland Residencies twee plekken aan voor kunstenaars uit Nederland om hun praktijk en netwerk uit te diepen. De twee kunstenaars worden uitgenodigd om te reageren op de directe omgeving Limburg en Euregio. Beide residencies hebben een eigen focus binnen de bredere context van de Borderland residency. De residency periode wordt op beide locaties afgesloten met een open studio in het laatste weekend.

Let op: het is niet mogelijk om voor beide locaties aan te vragen. Geef bij je aanvraag in je motivatie aan welke van de twee locaties je kiest.

Voor wie

Multidisciplinaire beeldend kunstenaars die zich willen verdiepen in hun werk en hun werk zien in de relatie(s) met de omgeving. Kunstenaars die hun praktijk willen delen met andere kunstenaars. Er is geen beperking in het medium, echter de praktijk moet wel passen bij de geboden mogelijkheden.
Voertaal van het Borderland Residencies programma is Engels, op de locaties Greylight en Odapark zowel Nederlands als Engels.

Werkperiode

Er zijn twee werkplekken beschikbaar, één bij Greylight Projects en één bij Odapark, voor de werkperiode van 3 maanden: 1 september 2023 – 30 november 2023.

Deze werkperiode is onder voorbehoud en afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt.

Hoeveel?

Het Mondriaan Fonds stelt een bijdrage van €2.000 per maand ter beschikking voor reis-, materiaal- en verblijfskosten. Dit bedrag is bedoeld voor 1 persoon. Daarnaast wordt van de gekozen resident een eigen bijdrage van 10% verwacht. Dit is automatisch door het Mondriaan Fonds in haar bijdrage verrekend. Je hoeft niets te doen. Indien een duo of samenwerkingsverband voor een gastatelier wordt geselecteerd, wordt het bedrag voor het gastatelier verhoogd met een bedrag voor extra reiskosten en een evenredig bedrag voor de verblijfskosten voor de andere aanvrager. De huur van de studio/woonruimte, begeleiding en presentatie zijn niet in de bijdrage opgenomen en komen voor rekening van het Mondriaan Fonds.

Aanvragen

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een werkperiode is 3 oktober, vóór 17:00 uur. Let op: het is niet mogelijk om voor beide locaties aan te vragen. Geef in je motivatie aan welke van de twee locaties je kiest.

Lees voor het indienen van een aanvraag de uitleg Residency voor de voorwaarden, beoordeling en aanvraagprocedure. Lees ook de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op bijdragen van het Mondriaan Fonds. De selectie wordt gedaan met behulp van een adviescommissie. Op basis van de ingediende documenten draagt de adviescommissie kandidaten voor aan Greylight/Odapark. Zij kiezen de uiteindelijke deelnemers voor de residency.

Selectie

De selectie wordt gedaan met behulp van een adviescommissie. Op basis van de ingediende documenten draagt de adviescommissie kandidaten voor aan Borderland Residencies. Zij kiezen de uiteindelijke deelnemers voor de residency.

Vragen & contact

Vragen over deze regeling? Neem direct contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Of bel 020 523 15 23 of mail naar vasb@zbaqevnnasbaqf.ay.

Douke IJsselstein

senior projectmedewerker Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1560

Kalender