Mondriaan Fonds zoekt projectmedewerker viering 75 jaar vrijheid

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed dat in opdracht van het rijk bijdraagt aan bijzondere projecten en zo het kunst- en erfgoedlandschap in Nederland onderhoudt en stimuleert.

Nu het bijna 75 jaar geleden is dat de geallieerde bevrijders de eerste stappen op Nederlands grondgebied zetten, zien we ook dat steeds meer mensen die de oorlog hebben meegemaakt, ons ontvallen. Straks hebben we alleen nog de stille getuigen: de foto’s, de brieven en andere voorwerpen uit die tijd om ons te vertellen over toen. Het is belangrijk dat deze stille getuigen goed tentoongesteld worden en, ook digitaal, makkelijk vindbaar zijn. Zodat iedereen – leraren, scholieren, onderzoekers en andere geïnteresseerden – ook de komende jaren kennis kunnen nemen van de tastbare herinneringen aan dat verleden.

Aan het Mondriaan Fonds is gevraagd oproepen te ontwikkelen voor musea, (erfgoed)instellingen, grassroot initiatieven en individuen met plannen die betrekking hebben op herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. De middelen worden verdeeld binnen drie thema’s: digitalisering, onderzoek en plannen voor vernieuwing en uitbreiding van (oorlogs)musea en erfgoedinstellingen. De aanvragen worden ter advisering voorgelegd aan een commissie, die het bestuur adviseert over het toe- dan wel afwijzen van de aanvragen. Zie hier voor meer informatie over de subsidieregeling 75 jaar vrijheid.

Wij zoeken

Voor het verdere ontwerp, de begeleiding en de organisatie van dit traject zoekt het Mondriaan Fonds per direct een projectmedewerker (32/38 uur per week). Tot de werkzaamheden behoren onder meer het opstellen van de open oproepen, het voeren van het secretariaat, het procedureel en financieel beoordelen van aanvragen, het schrijven van projectanalyses, het zorgen voor een zorgvuldige be- en afhandeling van de aanvragen en het voorbereiden en afhandelen van de vergaderingen van adviescommissies. Daarnaast onderhoudt de projectmedewerker contacten met de aanvragers en met een relevant netwerk.

Kandidaten hebben affiniteit met erfgoedinstellingen en hebben ervaring op het vlak van projectontwikkeling en organisatie. De ideale kandidaat kan helder en overtuigend redeneren, is gestructureerd en schrijft in een vlotte en toegankelijke stijl. Het Mondriaan Fonds zoekt iemand die zelfstandig kan werken, maar die tevens beschikt over goede contactuele eigenschappen en makkelijk communiceert binnen teamverband.
Een afgeronde opleiding (minimaal HBO) ligt in de lijn der verwachtingen.

Reageren

Het fonds ambieert een brede diversiteit in het team, onze activiteiten, de partners en in publieksbereik en nodigt daarom nadrukkelijk mensen met diverse achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren.

Het Mondriaan Fonds heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en biedt een prettige werkomgeving waarin communicatie, creativiteit en collegialiteit belangrijke waarden zijn.
Inschaling geschiedt op basis van opleiding en werkervaring binnen schaal 10 van de BBRA.

Sollicitaties in de vorm van een motivatiebrief met beknopt cv kunnen uitsluitend per e-mail worden opgestuurd naar vacature@mondriaanfonds.nl t.a.v. C. Lindo en onder vermelding van ‘vacature projectmedewerker viering 75 jaar vrijheid’. Solliciteren kan tot en met 18 augustus 2019. Sollicitaties die later binnenkomen zullen niet in de overweging meegenomen worden.

Voor vragen over de functie kun je terecht bij Christine Lindo (adjunct-directeur), via 020 5231523. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.