nieuws

overzicht

Vacature adviseurs diversiteit en inclusie (gesloten)

Het Mondriaan Fonds draagt namens het ministerie van OCW financieel bij aan de plannen van kunstenaars, curatoren en critici. En aan de realisatie van projecten en activiteiten van musea en andere erfgoedinstellingen, kunstpodia, archieven, galeries en opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Dat doen we door het verstrekken van subsidies.

Voor het beoordelen van subsidieaanvragen in 2022 zoeken we:

Adviseurs beeldende kunst en / of cultureel erfgoed met expertise op het gebied van diversiteit en inclusie.

Voor het beoordelen van aanvragen zoeken we per 1 januari 2022 nieuwe adviseurs met expertise en ervaring op het gebied van diversiteit en inclusie. Mensen die het huidige beeldende kunst- en/of cultureel erfgoedveld goed kennen, kennis meebrengen van onderwerpen die in het culturele veld onderbelicht zijn en visie hebben op welke ontwikkelingen nodig zijn om de sector representatief te maken.

Wie zoeken we?
Het Mondriaan Fonds heeft een constant roulerende poule aan experts met een diverse achtergrond en specialismes. Diversiteit in alle vormen is een groot goed binnen de poule van adviseurs. De pluriformiteit die eigen is aan kunst en cultureel erfgoed wil het Mondriaan Fonds gerepresenteerd zien in de poule van adviseurs. Op dit moment zijn we daarom onder andere op zoek naar adviseurs met kennis van de sector en met expertise op het gebied van diversiteit en inclusie.

Wat breng je mee en wat ga je doen?
Als adviseur van het fonds zorg je voor een deskundige beoordeling van de aanvragen die bij het fonds binnenkomen. Daarbij word je nadrukkelijk gevraagd om je eigen perspectief mee te nemen naar de vergadertafel. Wel vragen we je over je eigen voorkeuren heen te kijken en een moreel of politiek oordeel te vermijden. Je bent intercultureel sensitief en hebt het vermogen je  te verdiepen in de achtergrond, perspectief en context van een aanvrager. Je hebt breed zicht op de ontwikkelingen in het culturele veld en brengt kennis mee op één of meerdere terreinen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Je deelt onze ambities en doelstellingen en wenst hieraan een bijdrage te leveren door het inbrengen van ervaringen en ideeën. Bijvoorbeeld met betrekking tot inclusie, fair practice en andere speerpunten van het beleid. Daarnaast zijn zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en integriteit van belang.

Bij de samenstelling van de commissies wordt een functieprofiel gehanteerd waarbij deskundigheid en culturele sensitiviteit een belangrijke rol spelen. Als adviseur onderteken je een protocol, onder meer om  belangenverstrengeling te voorkomen.

Reageren
De oproep staat open t/m 6 september 2021, je kunt niet meer op de vacature solliciteren. Klik voor meer informatie over het beleid van het Mondriaan Fonds, de algemene voorwaarden, de code Diversiteit en Inclusie en de verschillende regelingen. Voor vragen over de vacature neem contact op met Sebastiaan Visser-Paz (s.visser@mondriaanfonds.nl of bel 020 523 15 50).

Vergoeding
Als adviseur ontvang je een vergoeding voor de tijd en reiskosten.

Deze mensen gingen je voor: