Vacature

Adviseurs beeldende kunst (gesloten)

Het Mondriaan Fonds draagt namens het ministerie van OCW financieel bij aan de plannen van kunstenaars, curatoren en critici. En aan de realisatie van projecten en activiteiten van musea en andere erfgoedinstellingen, kunstpodia, archieven, galeries en opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Dat doen we door het verstrekken van subsidies.

Adviseurs van buiten de regio Randstad met een specifieke expertise op het gebied van beeldende kunst (gesloten)

Voor het beoordelen van aanvragen zoeken we per 1 januari 2023 nieuwe adviseurs met een specifieke expertise op het gebied van beeldende kunst. We zoeken adviseurs die het huidige beeldende kunstveld goed kennen in het Caribisch deel van het Koninkrijk en/of delen van Nederland anders dan de regio Randstad.

  • teken-, schilder- en grafische kunst
  • (sociale) sculptuur – en installatiekunst
  • performancekunst
  • artistic research
  • fotografie
  • street art
  • audiovisuele, digitale en (nieuwe) mediakunst (met name film)
  • beeldende kunsttoepassingen en kunst in de openbare ruimte.

Wie zoeken we?

Het Mondriaan Fonds heeft een constant roulerende poule van experts met een diverse achtergrond en verschillende specialismes. Diversiteit in alle vormen is een groot goed binnen de poule van adviseurs. De pluriformiteit die eigen is aan kunst en cultureel erfgoed wil het Mondriaan Fonds gerepresenteerd zien in de poule van adviseurs. Op dit moment zijn we daarom op zoek naar adviseurs met een specifieke expertise op het gebied van beeldende kunst in het Caribisch deel van het Koninkrijk en / of in andere delen van Nederland buiten de regio Randstad, die aanvragen binnen deze context kunnen beoordelen.

Wat breng je mee en wat ga je doen?

Als adviseur van het fonds zorg je voor een deskundige beoordeling van de aanvragen die bij het fonds binnenkomen.  Daarbij word je nadrukkelijk gevraagd om over je eigen voorkeuren heen te kijken en een moreel of politiek oordeel te vermijden. Je bent intercultureel sensitief en hebt het vermogen je te verdiepen in de achtergrond, het perspectief en de context van een aanvrager. Je hebt breed zicht op de ontwikkelingen in het culturele veld en brengt kennis mee op één of meerdere terreinen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed. Je deelt onze ambities en doelstellingen en wenst hieraan een bijdrage te leveren door het inbrengen van ervaringen en ideeën (bijvoorbeeld met betrekking tot inclusie, fair practice en andere speerpunten van het beleid). Daarnaast zijn zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en integriteit van belang. Afspraken hierover vind je in ons protocol.

Bij de samenstelling van de adviescommissies en van de selectiecommissie wordt een functieprofiel gehanteerd, waarbij onder meer deskundigheid en culturele sensitiviteit een rol spelen. Als adviseur onderteken je een protocol, onder meer om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.

Heb je interesse?

Deze vacature stond open t/m 5 september. Reageren is niet meer mogelijk.

Vergoeding

Als adviseur ontvang je een vergoeding voor de tijd en reiskosten.