Vacature

Redacteur publicaties

Redacteur publicaties

Het Mondriaan Fonds draagt namens het ministerie van OCW bij aan de realisatie van projecten en activiteiten van kunstenaars, curatoren en critici, musea en andere erfgoedinstellingen, kunstpodia, archieven, galeries en opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Ook is het Mondriaan Fonds de producent van de Nederlandse inzending voor de biënnale van Venetië, de Prix de Rome Beeldende Kunst, de Johannes Vermeerprijs, de tentoonstelling Prospects en verschillende essaybundels gericht op nieuwe ontwikkelingen in de erfgoed- en beeldende kunstsector.

Op dit moment zoeken we een collega voor het activiteitenteam:

Redacteur publicaties (20 uur per week)

 

Een variëteit aan uitgaven
De publicaties rond de biënnale van Venetië, de Prix de Rome Beeldende Kunst en  Prospects verdienen visie en aandacht. Visie op de evenementen zelf, maar ook op wat de rol van een catalogus is in relatie tot het evenement of hoe een publicatie aansluit op de functie en missie van het Mondriaan Fonds. Aandacht omdat natuurlijk elke uitgave liefde, toewijding en oog voor detail verdient. Als het evenement is afgelopen, blijft de catalogus.
De essays van het Mondriaan Fonds zijn een introductie tot nieuw beleid en nieuwe discussies.
De essayreeks staat stil bij nieuwe of urgente ontwikkelingen in het veld in relatie tot de doelstellingen van het fonds. In deze serie vragen we auteurs zich te verdiepen in onderwerpen die zowel binnen ons beleid als in het veld vragen om herdefiniëring, nieuwe aandacht of verdieping. De essays verhelderen bewegingen in het veld, maar jagen ook discussies aan.  Om nieuwe bewegingen teweeg te brengen of om ons te helpen stil te staan bij complexe nieuwe zaken.
Alle uitgaven van het Mondriaan Fonds dragen sowieso bij aan ideeënvorming die uiteindelijk vorm krijgt in beleidsdocumenten zoals jaarverslagen en beleidsplannen. Ook dat zijn uitgaven die veel aandacht verdienen. Bij het Mondriaan Fonds willen we graag dat dit goed leesbare documenten zijn die breed publiek meenemen in het beleid van het fonds.

Jouw profiel
Je hebt een visie op taal en weet inhoud en tekst op een overzichtelijke manier bij elkaar te krijgen. Je weet hoe ingewikkeld het is om iets op een eenvoudige manier te zeggen. Je toont je intelligentie door tekst op toegankelijke wijze te vormen, niet door een zo ingewikkeld mogelijke vocabulaire te gebruiken. Je bent in staat om goed overzicht te houden en hebt de diplomatieke skills om op sensitieve wijze zorg te dragen voor de relatie tussen auteurs en opdrachtgever. Je hebt zicht op deadlines en gevoel voor de kaders waarbinnen publicaties moeten functioneren.
Je kunt communiceren op verschillende niveaus en draagt zorg voor een hoge productiekwaliteit en grote leesbaarheid van de uitgaven van het fonds. Je combineert ervaring met een gastvrije, hands on en open houding. Je hebt gevoel voor structuur, planning en verhoudingen. Je hebt een grote interesse in beeldende kunst en erfgoed en de ontwikkelingen in het veld. Je hebt allang opgemerkt waar de tekst in deze vacature beter had kunnen lopen, waarom sommige zinnen te lang uitpakten en je hebt de typo in de tweede alinea natuurlijk direct opgemerkt.

Wat hebben we te bieden?
Het werk is zo veelzijdig als de soorten uitgaven van het Mondriaan Fonds en vanuit deze positie heb je te maken met veel interessante stakeholders en interne en externe partners. Je bent onderdeel van een fondsbrede dynamiek.

Je wordt onderdeel van de afdeling Activiteiten en rapporteert direct aan de directeur-bestuurder. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en werkervaring binnen schaal 9 van de CAO Rijk (€ 2.881,16 tot € 4.070,75). Er zijn verder goede arbeidsvoorwaarden, met o.a. een dertiende maand.

Het Mondriaan Fonds is een organisatie die zich actief inzet voor een gevarieerde beeldende kunst- en erfgoedsector. Verschillende perspectieven zijn een meerwaarde. Toegankelijkheid en representatie staan in ons beleid centraal. We zien het als onze taak de sector hierin te ondersteunen en te stimuleren. Dit doen we niet zonder ook naar onszelf te kijken en als organisatie hieraan te werken. Dit doen we gelukkig samen met alle collega’s. We hopen dat ook jij hiervoor jouw eigen ervaring meeneemt en samen met ons hieraan wil verder werken.

Geïnteresseerd?
We ontvangen graag je CV en een korte motivatie voor de functie. Je sollicitatie graag mailen ter attentie van Emily Visser (HR Manager a.i), inpngher@zbaqevnnasbaqf.ay voor 1 juni 2022. De eerste gesprekken vinden plaats op 7 en 8 juni. Inhoudelijke informatie over de vacature is te verkrijgen via Sarah Malko, 020-5239546 of via fnenu.znyxb@zbaqevnnasbaqf.ay.