Sinds 2021 werkt het Mondriaan Fonds met vaste voorzitters voor de adviescommissies. De zeven leden zijn professionals uit het hele land en nemen een indrukwekkende hoeveelheid expertise en uiteenlopende achtergronden mee naar de vergadertafel. Door met vaste voorzitters te gaan werken wordt de verbinding tussen het veld en het fonds nog sterker en constanter. Het team geeft binnen de contouren van het beleidsplan ‘21-’24 uitvoering aan het nieuwe regelingenpakket. Zij zullen elk tientallen vergaderingen per jaar op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed voorzitten en toezien op een uniforme werkwijze binnen alle commissies.

VOORZITTERSTEAM:

Dyoñna Benett. Foto: DKR

Dyonna Benett. Foto: DKR

Dyonna Benett
Dyoñna Benett is allround erfgoedprofessional, adviseur, curator, community coördinator en conservator. Momenteel is ze o.a. verbonden aan het KITLV, Nationaal Archief, Netwerk Digitaal Erfgoed, Museon en de Centrale bank van Curaçao en St. Maarten. In haar werk blijft inspiratie, erkenning en zichtbaarheid voor ons gedeeld verleden en toekomst, de kern.

Femke Haijtema. Foto: Heleen Haijtema

Femke Haijtema
Als directeur Tentoonstellingen en Publiekszaken bij het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden is zij daar verantwoordelijk voor de programmering en de tentoonstellingen. Met haar achtergrond als socioloog en een hart voor historie ligt haar expertise in het creëren van evocatieve verhalen die kunst en erfgoed naar een breed publiek vertalen.

Jorrit Kelder

Jorrit Kelder

Jorrit Kelder
Mediterraan-archeoloog en oud-historicus. Hij is betrokken geweest bij een groot aantal internationale onderzoeksprojecten en tentoonstellingen, zowel in Nederland als daarbuiten. Hij is als onderzoeker verbonden aan het Oriental Institute, Oxford en werkt voor de Universiteit Leiden.

Kees Zandvliet. Foto: Jeroen Oerlemans

Kees Zandvliet. Foto: Jeroen Oerlemans

Kees Zandvliet
Emeritus hoogleraar aan de UvA voor de vroegmoderne geschiedenis van Amsterdam. Voorheen stafmedewerker van het Amsterdam Museum en eerder hoofd van de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum en hoofd van de afdeling Kaarten en Tekeningen van het Nationaal Archief.

Marisa Monsanto. Foto: Peter Gorgoni

Marisa Monsanto. Foto: Peter Gorgoni

Marisa Monsanto
Bestuurder, Projectmanager, Consultant ‘Architect in perspectieven’: ontwikkeling van missie, visie, & strategie voor culturele instellingen. Brede ervaring bij verschillende overheden (o.a. ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken, Bestuursdienst Amsterdam), voorzitter cultuurcommissies (gemeentes Den Haag en Rotterdam), adviseur diversiteit en inclusie (Mauritshuis, Museum Het Valkhof).

Peter van der Es. Foto: Lotte van Uittert

Peter van der Es. Foto: Lotte van Uittert

Peter van der Es
Heeft een achtergrond als beeldend kunstenaar en is co-founder en directeur bij Unfair Amsterdam, een biënnale, kunstbeurs en curerend platform waarmee hij diverse projecten met beeldend kunstenaars en instellingen opzet. Hiernaast is hij secretaris in het bestuur van online kunstmagazine Mister Motley.

Robert Jan Verhagen. Foto: Billie Verhagen

Robert Jan Verhagen. Foto: Billie Verhagen

Robert Jan Verhagen
Robert Jan Verhagen is onafhankelijk curator en werkzaam vanuit Well (Lb). Momenteel werkt hij als gastcurator voor Noorderlicht Festival 2020. Voorheen hield hij zich als curator/directeur bij LhGWR bezig met talentontwikkeling van makers met een achtergrond in fotografie en bewegend beeld. Daarnaast adviseert hij verzamelaars, en is hij binnen het kunstonderwijs regelmatig actief als gastdocent en externe deskundige.