Coronaregeling Musea met een private collectie
Coronaregeling Musea met een private collectie is toegekend voor de periode t/m 31-12-2021. Gehonoreerde aanvragen van €25.000 en meer dienen 3 maanden na de einddatum verantwoord te worden.
Het Mondriaan Fonds verwacht hiervoor een reguliere financiële verantwoording. Zie het kopje Eindverantwoording in de algemene voorwaarden. Bewijsstukken als facturen en bankafschriften zijn niet noodzakelijk.
U kunt ervoor kiezen de verantwoording in de jaarrekening op te nemen als duidelijk aangegeven wordt hoe het geld besteed is. Heeft u in 2021 niet het volledige bedrag besteed dan kunt u in de jaarrekening een bestemmingsreserve voor het niet bestede deel opnemen. U dient daarbij aan te geven hoe het geld in 2022 in het kader van Corona besteed zal gaan worden. Gebruikt u niet de jaarrekening voor uw verantwoording dan neemt u deze opgave op in uw financiële verantwoording.

Coronaregeling Kunsthallen
Coronaregeling Kunsthallen is toegekend voor de periode t/m 31-12-2021. Gehonoreerde aanvragen van €25.000 en meer dienen 3 maanden na de einddatum verantwoord te worden.
Het Mondriaan Fonds verwacht hiervoor een reguliere financiële verantwoording. Zie het kopje Eindverantwoording in de algemene voorwaarden. Bewijsstukken als facturen en bankafschriften zijn niet noodzakelijk.
U kunt ervoor kiezen de verantwoording in de jaarrekening op te nemen als duidelijk aangegeven wordt hoe het geld besteed is. Heeft u in 2021 niet het volledige bedrag besteed dan kunt u in de jaarrekening een bestemmingsreserve voor het niet bestede deel opnemen. U dient daarbij aan te geven hoe het geld in 2022 in het kader van Corona besteed zal gaan worden. Gebruikt u niet de jaarrekening voor uw verantwoording dan neemt u deze opgave op in uw financiële verantwoording.

Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers
Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers is toegekend voor de periode t/m 31-12-2020. Gehonoreerde aanvragen van €25.000 en meer dienen 3 maanden na de einddatum verantwoord te worden.
Het Mondriaan Fonds verwacht hiervoor een reguliere financiële verantwoording. Zie het kopje Eindverantwoording in de algemene voorwaarden. Bewijsstukken als facturen en bankafschriften zijn niet noodzakelijk.
U kunt ervoor kiezen de verantwoording in de jaarrekening op te nemen als duidelijk aangegeven wordt hoe het geld besteed is. Heeft u in 2020 niet het volledige bedrag besteed dan kunt u in de jaarrekening een bestemmingsreserve voor het niet bestede deel opnemen. U dient daarbij aan te geven hoe het geld in 2021 in het kader van Corona besteed zal gaan worden. Gebruikt u niet de jaarrekening voor uw verantwoording dan neemt u deze opgave op in uw financiële verantwoording.

NB. De compensatieregeling is een gelijkwaardige matching van de aanvullende middelen die musea van gemeenten en provincies hebben gekregen. Als de definitieve bijdrage van de gemeente of provisie lager is dan bij aanvraag opgegeven, zal het Mondriaan Fonds zijn bijdrage naar beneden moeten vaststellen en een deel terugvorderen.

Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers
Compensatieregeling Coronacrisis Musea 40.000 – 100.000 bezoekers is toegekend voor de periode t/m 31-12-2020. Gehonoreerde aanvragen van €25.000 en meer dienen 3 maanden na de einddatum verantwoord te worden.
Het Mondriaan Fonds verwacht hiervoor een reguliere financiële verantwoording. Zie het kopje Eindverantwoording in de algemene voorwaarden. Bewijsstukken als facturen en bankafschriften zijn niet noodzakelijk.
U kunt ervoor kiezen de verantwoording in de jaarrekening op te nemen als duidelijk aangegeven wordt hoe het geld besteed is. Heeft u in 2020 niet het volledige bedrag besteed dan kunt u in de jaarrekening een bestemmingsreserve voor het niet bestede deel opnemen. U dient daarbij aan te geven hoe het geld in 2021 in het kader van Corona besteed zal gaan worden. Gebruikt u niet de jaarrekening voor uw verantwoording dan neemt u deze opgave op in uw financiële verantwoording.

Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.500 en meer bezoekers
Compensatieregeling Coronacrisis Musea 7.5000 en meer bezoekers is toegekend voor de periode t/m 31-12-2021. Gehonoreerde aanvragen van €25.000 en meer dienen 3 maanden na de einddatum verantwoord te worden.
Het Mondriaan Fonds verwacht hiervoor een reguliere financiële verantwoording. Zie het kopje Eindverantwoording in de algemene voorwaarden. Bewijsstukken als facturen en bankafschriften zijn niet noodzakelijk. U kunt ervoor kiezen de verantwoording in de jaarrekening op te nemen als duidelijk aangegeven wordt hoe het geld besteed is.