Naast de algemene voorwaarden, gelden de volgende voorwaarden Kunst Verbinding:

  • De aanvrager is een rechtspersoon of een collectief van rechtspersonen, zonder winstoogmerk, die het organiseren van evenementen als doel heeft.
  • De aanvrager is gevestigd in Nederland, waaronder ook Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius of Sint Maarten wordt verstaan.
  • Een museum of kunstpodium kan niet aanvragen.
  • De aanvrager organiseert minimaal 2 jaar beeldende kunstevenementen.
  • Indien een kunstenaar bij de plannen is betrokken is een reëel honorarium voor de kunstenaar verplicht en moet dit in de begroting worden opgenomen. Het honorarium wordt door de aanvrager betaald volgens de richtlijn voor kunstenaarshonoraria. Beeldende kunstinstellingen kunnen voor een vergoeding aan de kunstenaar een aanvraag indienen bij de tijdelijke compensatieregeling Kunstenaarshonorarium.
    Organisaties die het presenteren van beeldende kunst en/of erfgoed niet als kernactiviteit hebben, kunnen aanvragen voor het honorarium binnen de bijdrage Kunst Verbinding.
  • Culturele instellingen onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Naleving van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.