Naast de algemene voorwaarden, gelden de volgende voorwaarden Kunst Verbinding:

  • De aanvrager is een rechtspersoon of een collectief van rechtspersonen, zonder winstoogmerk, die het organiseren van evenementen als doel heeft.
  • De aanvrager is gevestigd in Nederland, waaronder ook Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius of Sint Maarten wordt verstaan.
  • Een museum of kunstpodium kan niet aanvragen.
  • De aanvrager organiseert minimaal 2 jaar beeldende kunstevenementen.
  • Culturele instellingen onderschrijven de Fair Practice Code (bekijk hier de animatie Fair Practice Code voor info en tips), de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Naleving van de Fair Practice Code betekent automatisch dat de instelling de richtlijn kunstenaarshonoraria in de praktijk brengt.