Naast de algemene voorwaarden, gelden de volgende voorwaarden bij Art Fair Internationaal:

Art Fair Internationaal voor galeries

 • Galeries kunnen een bijdrage aanvragen voor de standhuur, niet voor inrichtingskosten, BTW of andere kosten.
 • De maximale hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de (kale) standhuur en het percentage getoonde werken van beeldend kunstenaars uit Nederland. De volgende berekening wordt toegepast:
  • Standhuur:
   Minder dan € 20.000: maximale bijdrage € 5.250;
   € 20.000 tot € 30.000: maximale bijdrage € 7.500;
   Meer dan € 30.000: maximale bijdrage € 10.000.
  • Percentage getoonde werk van Nederlandse kunstenaars:
   Meer dan 60%: tachtig procent van de kale standhuur tot aan de maximale bijdrage;
   33% tot 60%: vijftig procent van de kale standhuur tot aan het maximale bedrag;
   Minder dan 33%: geen bijdrage mogelijk.
 • Wanneer een galerie op uitnodiging van de beurs in een tweede stand in een aparte sectie van de beurs werk van kunstenaars uit Nederland laat zien, kan een bijdrage worden aangevraagd voor kosten voor transport, verzekering tijdens transport en reis- en verblijfkosten van de betrokken kunstenaar wiens aanwezigheid van belang is voor vergroting van de zichtbaarheid. Voor standhuur, inrichtingskosten, BTW en andere kosten is geen bijdrage mogelijk.
 • De kunstenaar is artistiek inhoudelijk actief en ingebed in de professionele beeldende kunst in Nederland.
 • Wanneer de aanvraag niet door de kunstbeurs wordt ingediend, moet de aanvraag voorzien zijn van een uitnodiging van de kunstbeurs.

Voor nieuw werk dat op uitnodiging van de beurs speciaal voor een presentatie op de beurs wordt gemaakt, kan de galerie een bijdrage aanvragen onder de volgende voorwaarden:

 • De bijdrage voor de productie van nieuw werk kan alleen worden toegekend als het werk op een bijzondere sectie wordt getoond, buiten de stand van een galerie.
 • Maximaal 50% van de met de productie van nieuw werk gemoeide kosten komen in aanmerking voor een bijdrage. In de begroting dient een reële vergoeding van de aanvrager voor de kunstenaar te zijn opgenomen. Deze vergoeding wordt als onderdeel van de productiekosten beschouwd, maar moet door de aanvrager betaald worden.
 • De kunstenaar werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, óf heeft ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar, óf werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
 • De kunstenaar is artistiek inhoudelijk actief en ingebed in de professionele beeldende kunst in Nederland.
 • Wanneer de aanvraag niet door de kunstbeurs wordt ingediend, moet de aanvraag voorzien zijn van een uitnodiging van de kunstbeurs.

Art Fair Internationaal voor buitenlandse kunstbeurzen

 • Wanneer een buitenlandse kunstbeurs Nederlandse kunstenaars uitnodigt voor een aparte sectie van de kunstbeurs, kan een bijdrage worden aangevraagd voor kosten van transport, verzekering tijdens transport en reis- en verblijfkosten van de betrokken kunstenaar wiens aanwezigheid van belang is voor vergroting van de zichtbaarheid. Voor standhuur, inrichtingskosten, BTW en andere kosten is geen bijdrage mogelijk.

Voor nieuw werk dat op uitnodiging van de beurs speciaal voor een presentatie op de beurs wordt gemaakt, kan de kunstbeurs een bijdrage aanvragen onder de volgende voorwaarden:

 • Maximaal 50% van de met de productie van nieuw werk gemoeide kosten komen in aanmerking voor een bijdrage.
 • In de begroting moet een reële vergoeding voor de kunstenaar zijn opgenomen.
 • De kunstenaar werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, óf heeft ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar, óf werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
 • De kunstenaar is artistiek inhoudelijk actief en ingebed in de professionele beeldende kunst in Nederland.

Art Fair Internationaal voor uitgevers

 • Uitgevers kunnen een bijdrage aanvragen voor kosten voor deelname aan een kunstboekenbeurs, zoals de standhuur en reis- en transportkosten, maar niet voor inrichtingskosten, reguliere kosten van een uitgeverij en BTW.
 • Wanneer meer dan 50% van de getoonde publicaties het werk betreft van beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw, bedraagt de bijdrage € 3.000.
 • Wanneer tussen de 25% en 50% van de getoonde publicaties het werk betreft van beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw, bedraagt de financiële ondersteuning € 1.500.
 • Wanneer minder dan 25% van de getoonde publicaties het werk betreft van beeldend kunstenaars uit Nederland of publicaties over hedendaagse beeldende kunst in Nederland uit de 21e eeuw, is geen bijdrage mogelijk.