Naast de algemene voorwaarden, gelden de volgende voorwaarden bij Corona-overbrugging kunstenaar, curator en beschouwer:

Kunstenaar

 • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door kunstenaars die minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar werkzaam zijn en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, óf ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar hebben gevolgd en minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar werkzaam zijn, óf 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar werkzaam zijn.
 • De bijdrage Corona-overbrugging kan niet gebruikt worden om een studie te bekostigen. Ook mag je geen gebruik maken van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen zoals de Rijksakademie, BAK, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie en Sundaymorning@ekwc.
 • Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet de kunstenaar artistiek inhoudelijk actief en ingebed zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.
 • Het Mondriaan Fonds kan bijdragen aan werkweken tot 40 uur per week. Uren die worden besteed aan parttime aanstellingen (bijvoorbeeld docentschappen) moeten daarom worden afgetrokken van het totaal van 40 uur.
 • De aanvrager heeft in de afgelopen 12 maanden geen bijdrage Kunstenaar Start (of Werkbijdrage Jong Talent) ontvangen.
 • Een eventueel eerder toegekende bijdrage Corona-overbrugging (of Projectinvestering in tijden van corona) moet zijn afgerond. Er wordt verwacht dat bij een nieuwe aanvraag reflectie wordt gegeven op de resultaten van de afgelopen periode en globale plannen voor de komende tijd.

Curator en beschouwer

 • De aanvrager werkt minstens 2 jaar als professioneel curator of beschouwer in de beeldende kunst of cultureel erfgoed en kan dit aantonen met publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken en/of projecten.
 • De bijdrage Corona-overbrugging kan niet gebruikt worden om een studie te bekostigen. Ook mag de curator of beschouwer geen gebruik maken van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen.
 • De aanvrager is inhoudelijk actief en ingebed in de professionele beeldende kunst en/of cultureel erfgoed in Nederland.
 • De bijdrage is niet bedoeld voor werkzaamheden voor een organisatie of voor reguliere werkzaamheden.
 • Het Mondriaan Fonds kan bijdragen aan werkweken tot 40 uur per week. Uren die worden besteed aan parttime aanstellingen (bijvoorbeeld docentschappen) moeten daarom worden afgetrokken van het totaal van 40 uur.
 • Een eventueel eerder toegekende bijdrage Corona-overbrugging (of Projectinvestering in tijden van corona) moet zijn afgerond. Er wordt verwacht dat bij een nieuwe aanvraag reflectie wordt gegeven op de resultaten van de afgelopen periode en globale plannen voor de komende tijd.