Naast de algemene voorwaarden, gelden de volgende voorwaarden bij Curator Beschouwer:

Opleiding en werkpraktijk

  • De aanvrager werkt minstens 2 jaar als professioneel curator of beschouwer in de beeldende kunst of cultureel erfgoed en kan dit aantonen met publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken en/of projecten.
  • De bijdrage Curator Beschouwer kan niet gebruikt worden om een studie te bekostigen. Ook mag de curator of beschouwer geen gebruik maken van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen.
  • De aanvrager is inhoudelijk actief en ingebed in de professionele beeldende kunst en/of cultureel erfgoed in Nederland.
  • De bijdrage is niet bedoeld voor werkzaamheden voor een organisatie of voor reguliere werkzaamheden.
  • De bijdrage kan niet worden aangevraagd voor een werkperiode in een gastatelier in binnen- of buitenland als deze wordt aangeboden in het Residency-programma het Mondriaan Fonds.
  • Als bij de aanvraag een andere partij is betrokken, zoals een museum, galerie, bedrijf of opdrachtgever, moet de financiële bijdrage van deze partij in een aanvaardbare verhouding staan tot de bijdrage die aan het Mondriaan Fonds wordt gevraagd.

Eerdere aanvragen

  • De aanvrager ontvangt op het moment van aanvragen geen andere financiële bijdragen van het Mondriaan Fonds waarbij naar de mening van het fondsbestuur dezelfde kosten worden gedekt.
  • Aan een curator of beschouwer kan binnen een periode van 48 maanden voor maximaal 24 maanden een vergoeding voor ingezette tijd toegekend worden.
  • Als een eerdere aanvraag is afgewezen op grond van artistieke prestaties, kan de aanvrager in een periode van 12 maanden na aanvraagdatum geen bijdrage Curator Beschouwer aanvragen, behalve als het om een volstrekt ander plan gaat, waarvan de verwachting is dat de ontwikkeling van het werk van de aanvrager een andere weg inslaat.