Naast de algemene voorwaarden, gelden de volgende voorwaarden bij Kunst Presentatie Internationaal:

Kunstinstellingen

 • De buitenlandse instelling moet als belangrijkste doel hebben het tonen van hedendaagse beeldende kunst. Instellingen die overwegend gericht zijn op de verkoop van werk komen niet in aanmerking.
 • Commerciële galeries komen niet in aanmerking voor een bijdrage Kunst Presentatie Internationaal. Als zij kunstenaars uit Nederland presenteren op kunstbeurzen buiten Nederland een Art Fair Internationaal aanvragen).
 • Indien de aanvraag betrekking heeft op de productie van nieuw werk, wordt van de buitenlandse instelling verwacht dat in de begroting een reëel honorarium voor de kunstenaar is opgenomen, voorzien van een toelichting hoe het bedrag van het honorarium tot stand is gekomen. Het honorarium wordt betaald door de instelling.
 • Betrek je als buitenlandse instelling een gastcurator uit Nederland bij het project, dan is deze ten minste 2 jaar professioneel actief als curator op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst (aantonen met cv).

Kunstenaar(s)

 • Een bijdrage kan alleen verstrekt worden voor presentaties van levende kunstenaars die artistiek inhoudelijk actief en ingebed zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.
 • De kunstenaar van wie werk wordt getoond:
  • werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, óf
  • heeft ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar, óf
  • werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
 • Bij wijze van uitzondering kan een bijdrage Kunst Presentatie Internationaal worden aangevraagd door een buitenlandse instelling om werk te tonen van masterstudenten aan een beeldende kunstopleiding of deelnemers aan post-academische instellingen.
 • Als de kunstenaar voor deelname aan een presentatie moet betalen, dan kan voor die kosten geen bijdrage worden aangevraagd.

Gastcurator

 • De gastcurator uit Nederland moet ten minste 2 jaar professioneel actief zijn als curator op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst. Dit moet worden aangetoond door middel van een curriculum vitae.