Naast de algemene voorwaarden, gelden de volgende voorwaarden bij Kunstenaarshonorarium:

 • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een beeldende kunstinstelling: een in Nederland gevestigde publiekstoegankelijke organisatie die hedendaagse beeldende kunst tentoonstelt en het presenteren van beeldende kunst en/of erfgoed zonder verkoopdoel als kernactiviteit heeft.
 • Een bijdrage kan worden verstrekt als de beeldende kunstinstelling de richtlijn voor kunstenaarshonoraria toepast en daarvoor een verklaring ondertekent, en deze ook door de kunstenaar(s) laat ondertekenen.
 • De kunstenaar die het honorarium ontvangt:
  • heeft ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar, óf
  • werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
 • Een bijdrage wordt uitsluitend verstrekt als de hoogte van het honorarium minimaal 100% van de in de richtlijn genoemde beloning bedraagt.
 • Een aanvraag kan slechts worden ingediend voor een tentoonstelling die binnen 6 maanden na de aanvraag wordt opengesteld voor publiek.
 • Een aanvraag moet uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan de tentoonstelling te worden ingediend.
 • Een aanvraag voor een bijdrage van minder dan €100 wordt niet in behandeling genomen.
 • De aanvrager moet de facturen van de beeldend kunstenaar(s) binnen 1 maand na factuurdatum betalen.

Indien van toepassing
Instellingen die onderdeel zijn van de culturele basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS) of die een Bijdrage Kunstpodia of Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen voor 2021 krijgen, komen niet in aanmerking voor deze bijdrage, omdat ze al op een andere wijze compensatie ontvangen voor de betaling van honoraria aan kunstenaars.