Naast de algemene voorwaarden, gelden de volgende voorwaarden bij Kunstenaarshonorarium:

  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een beeldende kunstinstelling: een in Nederland gevestigde publiekstoegankelijke organisatie die hedendaagse beeldende kunst tentoonstelt en het presenteren van beeldende kunst en/of erfgoed zonder verkoopdoel als kernactiviteit heeft.
  • Een bijdrage kan worden verstrekt als de beeldende kunstinstelling de richtlijn voor kunstenaarshonoraria toepast en daarvoor een verklaring ondertekent, en deze ook door de kunstenaar(s) laat ondertekenen.
  • Een bijdrage wordt alleen verstrekt ten behoeve van het honoreren van beeldend kunstenaars die ten minste in het bezit is van een bachelor beeldende kunst of ten minste beschikt over 3 jaar professionele werkervaring als beeldend kunstenaar.
  • Een bijdrage wordt uitsluitend verstrekt als de hoogte van het honorarium minimaal 100% van de in de richtlijn genoemde beloning bedraagt.
  • Een aanvraag kan slechts worden ingediend voor een tentoonstelling die binnen 6 maanden na de aanvraag wordt opengesteld voor publiek.
  • Een aanvraag moet uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan de tentoonstelling te worden ingediend.
  • Een aanvraag voor een bijdrage van minder dan €100 wordt niet in behandeling genomen.
  • De aanvrager moet de facturen van de beeldend kunstenaar(s) binnen 1 maand na factuurdatum betalen.