Naast de algemene voorwaarden, gelden de volgende voorwaarden bij Residency:

  • Kunstenaars die een bijdrage aanvragen, moeten minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar werkzaam zijn en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, óf ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar hebben gevolgd en minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar werkzaam zijn, óf 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar werkzaam zijn.
  • Curatoren en beschouwers die een bijdrage aanvragen, moeten minstens 1 jaar professioneel werkzaam zijn als curator / beschouwer op het gebied van beeldende kunst of erfgoed. Dit moet worden aangetoond aan de hand van publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken en/of projecten.
  • Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, moet de kunstenaar of curator / beschouwer (artistiek) inhoudelijk actief en ingebed zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland.
  • Een bijdrage Residency kan niet worden aangevraagd tijdens het volgen van een bacheloropleiding in binnen- of buitenland.
  • Een bijdrage Residency kan niet gebruikt worden om een studie te bekostigen. Ook mag je geen gebruik maken van de regeling tijdens het volgen van onderwijs aan instellingen, zoals bachelor- en masteropleidingen. Dit geldt ook voor postacademische of postdoctorale opleidingen zoals de Rijksakademie, BAK, de Ateliers, de Jan van Eyck Academie en Sundaymorning@EKWC).
  • Een kunstenaar of curator / beschouwer kan tijdens een aanvraagronde voor maximaal 2 ateliers een aanvraag indienen. Voor elk atelier moet een apart formulier met bijlagen worden ingediend, met daarop aangegeven de voorkeur voor één van beide ateliers.
  • Van de aanvrager wordt een eigen bijdrage van minimaal 10% verwacht. Deze eigen bijdrage heeft betrekking op het bedrag dat het Mondriaan Fonds voor de werkperiode ter beschikking stelt. Dat kan een eigen investering zijn, of een bijdrage van derden, een renteloze lening van het Fonds Kwadraat of een bijdrage via crowdfunding.