Prospects

Á. Birna Björnsdóttir

Year granted: 2020 Website: bbbirna.info Part of Prospects

A Twitch and a Tug is een ‘sculpturale video-installatie’ die wordt ‘gevoed’ door zonnepanelen. Het werk heeft dus daglicht nodig om te kunnen functioneren, net als een plant zet het werk zonlicht om in energie. De installatie is zodanig geprogrammeerd dat een afname van zonlicht direct invloed heeft op de werking ervan waardoor wat zich buiten afspeelt binnen direct voelbaar wordt. De schermen fungeren als vensters naar een andere dimensie waar je een glimp kunt opvangen van 3D-geanimeerde ronddwalende walnoten en aardappelen. Twee van de schermen worden aangedreven door de zonnepanelen, die invloed hebben op de manier waarop de objecten op het scherm zich gedragen: wanneer er voldoende energie is verzameld, wordt een kieming geactiveerd.

Door in haar werk onzichtbare processen zichtbaar te maken en materialen te activeren wil Ásgerdur Birna Björnsdóttir de kijker bewust maken van de krachten van de natuur. In dit werk doet ze dat ook door de aanwezige energie tussen de verschillende objecten via de stroomkabels nadrukkelijk in beeld te brengen.

Björnsdóttir: “Electricity has become such a mundane and reliable source of energy in our daily lives that sometimes we may feel like it resides in walls, plugs and cables rather than being sourced from nature itself.”

Maar ze wil ook benadrukken dat je energie als een materiaal kan zien, iets waar je bewust voor kan kiezen. Door de elektriciteit van de tentoonstellingsruimte te omzeilen en de natuurlijke energiebronnen in de directe omgeving aan te boren, wil ze de kijker bewust maken van die keuze.

Tekst: Esther Darley