Prospects

Ayo

Year granted: 2021 Website: ayo.studio Part of Prospects

Ayo verhuisde dertien jaar geleden vanuit Oeganda naar Nederland, in eerste instantie om hier International Business te studeren. Min of meer toevallig rolde ze in de kunst. De afstand die ze ervaart tussen de herinneringen aan de jeugd in Oeganda en het leven dat ze als volwassene in Nederland leidt, vormt vaak het vertrekpunt voor haar werk. Zo onderzocht ze voor haar afstudeerproject aan het Piet Zwart Institute in 2020 hoe de dansen, performances en andere immateriële cultuur van haar thuisland bewaard kunnen worden.

Op Prospects laat Ayo een mixed media installatie zien. De video in de installatie, Singing Off Key (2022) verkent in poëtische fragmenten verschillende ervaringen van individuen die deel uitmaken van de Afrikaanse diaspora. De video begint met het beeld van een vrouw met een wanner, een rieten object dat wordt gebruikt om kaf van koren te scheiden. Voor Ayo is dit schiften, dat gepaard gaat met een ritmisch geluid, een metafoor voor de schifting die zij zelf ervaart als migrant. Een deel van zichzelf heeft ze in Oeganda achtergelaten, een ander deel bevindt zich in Nederland. In de film delen leden van de Afrikaanse diaspora in Oeganda, Nederland en Frankrijk over soortgelijke ervaringen.

Ayo maakte de sculpturen in de installatie tijdens het schrijven van het script. “Sculptuur is voor mij de meest intuïtieve en directe manier om me uit te drukken”, zegt ze. Tijdens een onderzoek geeft ze haar ideeën en gevoelens vorm in verschillende materialen en media. Al die onderdelen zijn even belangrijk, er is geen hiërarchie.

Tekst: Sarah van Binsbergen