Prospects 2023

Matheline Marmy

Year granted: 2021 Website: mathelinemarmy.com Part of Prospects 2023

Matheline Marmy (1993) is initieel opgeleid als fotograaf en gaat te werk als een scheikundige om delicate sculpturen te maken. Waar fotografen gebruik maken van licht, metaal en zuur om foto’s te ontwikkelen vergroot Marmy dit proces uit en past ze het toe op allerlei materialen. Ze experimenteert met chemische reacties op staal en textiel om ‘oppervlaktes’ te maken die blijven veranderen. Daarnaast werkt ze bijvoorbeeld ook met bacteriën in handgeblazen reageerbuizen om soortgelijke levende sculpturen te maken.

De werken die Marmy bij Prospects toont vormen tezamen één ‘levende’ installatie. De werken zijn te zien als levend omdat ze onder invloed van de chemische reacties blijven veranderen nog lang nadat ze de studio verlaten hebben. Het staal oxideert, de bacteriën groeien en nieuwe lagen vormen zich.

Marmy is geïnspireerd door archeologie, sciencefiction en de filosofische stroming nieuw materialisme. Waarbij een van de uitgangspunten is dat alles in de wereld met elkaar verbonden is, zowel de levende als niet-levende dingen. De precaire scheidingslijn tussen levende en niet-levende dingen komt rechtstreeks terug in het werk van Marmy door het werken met veranderlijke materie. Daarbinnen speelt ze met haar eigen positie als maker en in hoeverre ze een werk echt helemaal kan controleren als het zo bewegelijk is. Uiteindelijk zijn alle laagjes die op of in een werk ontstaan het product van zowel menselijke activiteit en berekende chemische reacties als van toevalligheden.

Tekst: Milo Vermeire