Mentoring

Mirjam Westen

Mirjam Westen (1956, Musselkanaal) werkt als conservator hedendaagse kunst in Museum Arnhem. Zij studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam. In haar tentoonstellingen en publicaties vormt kunst in relatie tot maatschappelijke vraagstukken, gender en global art een rode draad. Zij heeft haar interesse voor dit terrein kunnen uiten en ontwikkelen als curator, kunstcriticus, redacteur en als universitair docent.

Work field: Conservator hedendaagse kunst Museum Arnhem Website: www.museumarnhem.nl More Mentoring

 

Mirjam Westen (1956, Musselkanaal) werkt als conservator hedendaagse kunst in Museum Arnhem. Zij studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam. In haar tentoonstellingen en publicaties vormt kunst in relatie tot maatschappelijke vraagstukken, gender en global art een rode draad. Zij heeft haar interesse voor dit terrein kunnen uiten en ontwikkelen als curator, kunstcriticus, redacteur en als universitair docent. De afgelopen jaren organiseerde zij in Arnhem grote internationale thematentoonstellingen, zoals rebelle. Art & feminism 1969-2009 (2009), Female Power over matriarchaat, spiritualiteit, utopie in de kunst (2013) en Threads. Textiel in kunst & vormgeving (2014). Bij deze tentoonstellingen verschenen tweetalige publicaties.

Eerdere tentoonstellingen zijn onder andere Dealing with reality (2007-2008), World Unlimited (2006) en Secrets of the ‘90s (selectie uit de jaren negentig aanwinsten van het Stedelijk Museum Amsterdam in 2004). De Turbulence werd zowel gerealiseerd in CCA in Kiev als in Arnhem (2004). Daarnaast organiseerde Westen tientallen solotentoonstellingen van onder anderen Angèle Etoundi Essamba, Elena Blasco, Emily Jacir, Tania Mouraud, Martine Neddam, Rinke Nijburg, Vanessa Jane Phaff, Lily van der Stokker, Shilpa Gupta, Berni Searle, Milica Tomic, Kara Walker, C.A. Wertheim en Art in Ruins. De solotentoonstellingen van Alicia Framis en L.A. Raeven reisden langs meerdere culturele instellingen in Europa.

In 2015 werkte ze aan tentoonstellingen van onder anderen Emanuel Engelen en Melanie Bonajo en aan een grote tentoonstelling over het zelfportret in de Nederlandse kunst vanaf 1990 tot nu. In 2014 en 2015 was Westen tevens gastcurator van Prospects & Concepts, de presentaties van jong talent in de Van Nelle Fabriek, in opdracht van het Mondriaan Fonds. De 2014 editie omvatte werk van 92 kunstenaars, de 2015 tentoonstelling werk van 13 kunstenaars. De publicaties daarvan zijn deels te vinden op de website van het Mondriaan Fonds.

Publicaties van haar hand verschenen in catalogi en in tijdschriften als Boekman (Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid), Art Pulse magazine, Lover (Literatuuroverzicht voor vrouwenstudies) en n.paradoxa (International feminist art journal). Recente publicaties zijn Threads. Textiel in Kunst en Vormgeving (Museum Arnhem 2014), Don’t Support the Greedy. Esiri Erheriene-Essi (Museum Arnhem 2014), Prospects & Concepts (Mondriaan Fonds 2014) en Prospects & Concepts (Mondriaan Fonds 2015) en Almagul Menlibayeva: ‘Women always bring problems to religions…’ In: n.paradoxa, International feminist art journal, volume 33, Jan 2014 (Religion), pp. 67-72.

Naast haar functie in Museum Arnhem is Mirjam Westen lid van een aantal besturen en commissies. Zo is zij lid van IKT (International Association of Curators of Contemporary Art) waar zij tevens zes jaar deel uitmaakte van het bestuur en van AICA en Arttable. Ook verzorgde zij bij verschillende kunstopleidingen en universiteiten, en voor verschillende organisaties lezingen over de collectie van het museum en over thema’s als kunst en gender, kunst en de postkoloniale blik en kunst en engagement. Van 1986 tot 1990 werkte Westen als docent aan de Rijksuniversiteit Utrecht bij de vakgroep Algemene Letteren waar zij nieuwe leergangen ontwikkelde op het gebied van kunstbeleid en cultuurspreiding.

“Ik ben ervan overtuigd dat de verbeeldingskracht van kunstenaars tegelijkertijd politiek en artistiek kan zijn. Mijn motto: een museum is geen doorgeefluik; door te kiezen voor bepaalde thema’s werkt het museum als een katalysator, dat aan de hand van de beeldende kunst zaken aankaart en reflectie en discussie stimuleert. Daarover in gesprek gaan met kunstenaars en andere geïnteresseerden is enorm inspirerend en verrijkend.”