Prospects 2017

Riet Wijnen

Year granted: 2015 Website: www.rietwijnen.nl Part of Prospects 2017

Het centrale object dat Riet Wijnen presenteert bij Prospect & Concepts is een model van de structuren die zich ontwikkelen tijdens haar langlopende project ‘Sixteen Conversations on Abstraction’. De basis van deze serie wordt gevormd door zestien fictieve gesprekken en zestien bijbehorende werken waarin de term abstractie vanuit verschillende perspectieven wordt onderzocht. Samen met de sculptuur vormen zij het organiserende principe van dit omvangrijke onderzoeksproject. De sculptuur, die ook functioneert als een diagram, legt de verbindingen tussen de verschillende gesprekken vast. De fotogrammen weerspiegelen de verschillende stadia van de sculptuur waarvan het eerste deel tijdens Prospects & Concepts wordt getoond: ‘Conversation One: A Preface’. Het centrale onderwerp van dit inleidende werk is taal. In een fictief gesprek brengt Wijnen opnieuw de kunstenaars samen die in de jaren dertig van de vorige eeuw de groep Abstraction Création vormden met als doel het creëren van een podium voor de abstracte kunst. Op basis van de teksten die de groep publiceerde, en waarvan Wijnen in 2014 samen met Kunstverein Publishing een vertaling en herdruk realiseerde, schreef Wijnen een script voor een fictief gesprek waarin deze kunstenaars formuleren wat abstractie precies is. Een van de gebruikte strategieën is het formuleren door middel van tegengestelde betrekkingen: zo nauwkeurig mogelijk formuleren wat ‘het’ is door te beschrijven wat ‘het’ niet is.
Voor dit project hanteert Wijnen een werkwijze die zij ook bij eerdere werken toepaste: na het analyseren en deconstrueren van onderzoeksmateriaal brengt zij de verschillende lagen en onderdelen opnieuw samen in een nieuwe betekenis. De werken die voortkomen uit dit proces variëren van publicaties, foto’s en fotokopieën tot films, websites en live-presentaties. (MB)

Riet Wijnen (1988)
Woont en werkt in Amsterdam
Opleiding:  AKV St Joost; UvA (kunstgeschiedenis); Sandberg Instituut

www.rietwijnen.nl