Supported

De Gala-berline in Nederland

Tentoonstelling hippomobielerfgoed in Museum van Loon

De Gala-berline in Nederland

Museum van Loon Visit website
Grant: Heritage Innovation Participating parties: Museum van Loon, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Stichting Mobiele Collectie Nederland, Paleis het Loo, Stichting Twickel en het Koninklijk Staldepartement Year granted: 2016 Granted: € 63.680

Het haalbaarheidsonderzoek dat in 2015 werd uitgevoerd slaagde er in om problemen rondom hippomobiel in kaart te brengen. Uit het onderzoek werd ook duidelijk dat de beoogde nationale samenwerking op korte termijn niet te realiseren lijkt. Museum van Loon als penvoerder van Paleis het Loo, Stichting Twickel en het Koninklijk Staldepartement, nam het initiatief om de eerste stappen in de richting van samenwerking te zetten om hippomobiel erfgoed te ontsluiten voor publiek en de mogelijkheid te creëren voor samenwerking in de toekomst. Niet alleen werd gewerkt aan de zichtbaarheid van het mobiele erfgoed ook werd in samenwerking met partners als de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Stichting Mobiele Collectie Nederland een tweetal symposia georganiseerd voor een breder publiek en academisch-inhoudelijke doelgroep.