Supported

De Romeinse Kust, pilot netwerk provinciale archeologiedepots

De Romeinse Kust, pilot netwerk provinciale archeologiedepots

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden Visit website
Grant: Heritage Innovation Participating parties: Rijksmuseum van Oudheden, Huis van Hilde, MuZee, Archeologisch Museum Aardenburg, provinciaal archeologische depots van de Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland Year granted: 2015 Granted: € 82.000

Het Rijksmuseum van Oudheden ontvangt een bijdrage voor De Romeinse Kust, een samenwerking met musea Huis van Hilde, Castricum, MuZee in Scheveningen en Archeologisch Museum Aardenburg, en in nauwe samenwerking met de provinciaal archeologische depots hiervan en met de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Doel is het opstarten van een netwerk rond Provinciale depots, gekoppeld aan verschillende musea.