Supported

Haalbaarheidsonderzoek Samenwerken Levend Muzikaal Erfgoed

Haalbaarheidsonderzoek Samenwerken Levend Muzikaal Erfgoed

Museum Geelvinck Visit website
Grant: Heritage Innovation Year granted: 2018 Granted: € 15.000

Museum Geelvinck voert het haalbaarheidsonderzoek ‘Samenwerken voor Levend Muzikaal Erfgoed’ uit. Het doel is te komen tot een landelijke samenwerking tussen kleine musea met muziekinstrumentencollecties. De haalbaarheidsstudie wil de vraag beantwoorden of het ontwikkelen van een vorm van samenwerking een reële optie is op dit interdisciplinaire snijvlak van de museum- en de muziekwereld, met het accent op de semi-onroerende muziekinstrumenten. Daarbij wordt gekeken naar wat de voordelen voor de stakeholders zijn; welke format deze samenwerking zou moeten krijgen; de randvoorwaarden voor de uitwerking; het tijdspad en de kosten; alsmede of de succesvolle ontwikkeling van dit samenwerkingsproject tot financieel haalbare en duurzame borging van de continuïteit ervan leidt.