Supported

Hanne Hagenaars – ‘Away from Life’ (werktitel)

Hanne Hagenaars – ‘Away from Life’ (werktitel)

Hanne Hagenaars
Grant: Curator Researcher Year granted: 2021

Hanne Hagenaars ontving een bijdrage om onderzoek te doen naar kunstwerken die iemand gedenken. Hoe verhoudt het gedenken zich tot ideeën over het leven en het leven na de dood, tot religie, spiritualiteit of de maatschappelijke context? Het zal gaan over gemis, verlies, rouw, rituelen en collectief verlies. Dit onderzoek vormt de basis voor een boek waarin Hagenaars aan de hand van kunstwerken in gaat op mogelijke manieren waarop iemand kan ‘voortleven’ en de context van dit herdenken.

“Toen het idee voor dit boek er eenmaal was, bleek het onontkoombaar: dit boek schrijven werd mijn hoogste prioriteit. Zonder vangnet nam ik ontslag en vertrouwde er op dat het wel goed zou komen. Ondertussen schreef ik wel een aanvraag voor een ondersteuning van het Mondriaan Fonds en het was super spannend. Gelukkig werd mijn aanvraag positief beoordeeld en de toekenningsbrief koester ik als een relikwie. Deze ondersteuning geeft me de kans om met volle aandacht te werken aan een boek waarvan ik hoop dat het een breed publiek zal bereiken om het belang van persoonlijke rituelen te delen. In de kunst zijn prachtige voorbeelden te vinden en zij bieden een toegankelijke manier om over dood en herinneren na te denken. En te inspireren.”

Hanne Hagenaars, schrijver en curator