Supported

Kunstwerk de Hoofdburcht brengt de historie van Zwols Stinspark tot leven

Kunstwerk de Hoofdburcht brengt de historie van Zwols Stinspark tot leven

Grant: Art Commission Year granted: 2023

Al het hele jaar wordt er in de Zwolse wijk Westenholte hard gewerkt aan de herinrichting van het Stinspark. Blikvanger in het nieuwe park wordt de Hoofdburcht: een kunstwerk dat de bijzondere geschiedenis van de locatie verbeeldt. Kunstenaar Paul de Kort is begin deze maand gestart met het plaatsen van dit kunstwerk.

Historische waarde

Waar nu het nieuwe Stinspark gestalte krijgt, stond 600 jaar geleden het kasteel van de heren van Voorst. In 1362 werd kasteel Voorst verwoest door de legers van de steden Zwolle, Kampen en Deventer onder leiding van Jan van Arkel, de bisschop van Utrecht. Het terrein is het enige archeologische rijksmonument in Zwolle.

De historische waarde van deze plek verdient meer aandacht, vonden buurtbewoners en initiatiefnemers van Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder. Het doel van het nieuwe park is om het archeologische rijksmonument beleefbaar te maken en de gebruiksmogelijkheden en kwaliteit van het park te vergroten. De plannen zijn vormgegeven in samenwerking met de Provincie Overijssel, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeente Zwolle. Het kunstwerk van Paul de Kort vormt een belangrijk onderdeel van die plannen.

De Hoofdburcht

Het kunstwerk, De Hoofdburcht, symboliseert kasteel Voorst. Het kunstwerk bestaat uit ringen van composiet palen die het silhouet van de oude burcht vormgeven. De palen vormen een labyrint, wat maakt dat het kunstwerk niet alleen visueel indrukwekkend is, maar ook ruimte biedt om te spelen en ontdekken. Omdat het bouwwerk op een terp wordt geplaatst vormt het letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van het Stinspark.

De officiële opening van het Stinspark staat gepland voor begin 2024.