Supported

Ontwikkeling Nationaal Knooppunt Oral History Sprekende geschiedenis

De Museumfabriek, Enschede, 2018. Foto: De Museumfabriek

Ontwikkeling Nationaal Knooppunt Oral History Sprekende geschiedenis

Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP), Amsterdam Visit website
Grant: Heritage Innovation Participating parties: De Museumfabriek Year granted: 2018 Granted: € 275.000

Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie heeft samen met een Museum Twentse Welle / De Museumfabriek het initiatief genomen om het Nationaal Knooppunt Oral history Sprekende geschiedenis op te zetten. Het doel is om mondelinge geschiedenis in al zijn facetten te bevorderen. Het Knooppunt doet dit door samenwerking en kruisbestuiving tussen musea, archieven, universiteiten, kennisinstituten en maatschappelijke initiatieven te stimuleren. Ook wordt er een gebruiksvriendelijke portal ontwikkeld om bestaande en nieuwe collecties van persoonlijke verhalen en getuigenissen van inwoners van Nederland in al hun diversiteit, zichtbaar, toegankelijk en doorzoekbaar te maken. Verder worden voorbeelden van geslaagde presentaties van oral history materiaal in beeld gebracht. Tot slot wordt samenwerking aangeboden met verschillende partners, technische en inhoudelijke cursussen en educatieve programma’s voor professionals en vrijwilligers.

Het Nationaal Knooppunt Oral history Sprekende Geschiedenis wordt gedragen door diverse partnerorganisaties. Naast vaste partners kent het een actieve community van makers en een netwerk van geïnteresseerden.