Supported

Restauratie van de verzameling van de Sint Amelberga kerk

Restauratie van de verzameling van de Sint Amelberga kerk

Sint Amelberga kerk
Grant: Protected Cultural Heritage Participating parties: Stichting 't Stift Year granted: 2021

De bijdrage Beschermd Cultuurgoed is bestemd voor eigenaren en beheerders van objecten en collecties die in het Register van beschermde cultuurgoederen geregistreerd zijn. Het doel is om de eigenaren te stimuleren zorg te dragen voor deze objecten en collecties en deze voor zover mogelijk publiekstoegankelijk te maken en te houden.

Stichting ‘t Stift wordt via deze bijdrage ondersteund voor restauratie van een selectie objecten binnen de verzameling van de Sint Amelberga kerk in Susteren. Binnen de collectie zijn 13 objecten opgenomen in het register; het Evangeliarium, zilveren plaatjes, de Amelberga schrijn, de wapenrok van Koning Zwentibold, een 5-tal middeleeuwse weefsels en 3 reliekbustes van de hand van Jan van Steffeswert. Hiervan komen het Evangeliarium, de wapenrok, een textielfragment en de 3 reliekbustes in aanmerking voor restauratie.