Supported

Samenwerken aan talentontwikkeling in leerecosystemen

VSC, Leerecosystemen

Samenwerken aan talentontwikkeling in leerecosystemen

VSC Visit website
Grant: Heritage Innovation Participating parties: Science LinX (Rijksuniversiteit Groningen / Faculty of Science and Engineering), Stadkamer Zwolle, Ontdekfabriek, Spark Tech Lab, Natuurmuseum Brabant Year granted: 2020 Granted: € 133.000

VSC ontvangt samen met Science LinX (Rijksuniversiteit Groningen / Faculty of Science and Engineering), Stadkamer Zwolle, Ontdekfabriek, Spark Tech Lab en Natuurmuseum Brabant een bijdrage voor talentontwikkeling in leerecosystemen. De samenwerkende partijen willen bijdragen aan de lokale opzet van leerecosystemen, het overkoepelende onderzoek, kennisuitwisseling en het opstellen van een plan voor landelijke uitrol. Na dit project zullen op vijf locaties in Nederland actieve leerecosystemen zijn opgezet waarin het lokale aanbod is verbonden en ontsloten.