Supported

Bijzondere kaart van Amsterdam voor het Allard Pierson

Bijzondere kaart van Amsterdam voor het Allard Pierson

Allard Pierson Balthasar Florisz. van Berckenrode
Grant: Acquisitions Year granted: 2022 Granted: € 73.600

Museum Allard Pierson heeft een bijzondere kaart van Amsterdam verworven. Het gaat om een eerste uitgave van de grote wandkaart – ruim 2 vierkante meter groot – van Amsterdam, die in 1625 is getekend door Balthasar Florisz. van Berckenrode. De stad is op de kaart voor het eerst recht van boven weergegeven en wordt gezien als de meest betrouwbare kaart van Amsterdam in de 17de eeuw.

De kaart is destijds met de hand ingekleurd.

“De bebouwing is driedimensionaal getekend, wat een levendig en realistisch beeld van de groeiende 17de-eeuwse stad oplevert,” zegt het museum.

Een bijgewerkte versie van de kaart werd uitgegeven in 1648 en in 1657. Wereldwijd zijn er slechts 5 andere instellingen in het bezit van exemplaren van de eerste staat. De door het Allard Pierson aangekochte kaart is echter het enige bekende exemplaar dat is ingekleurd en ook beschikt over een titelstrook. Daarop staat ‘Amstelredamum Emporium Hollandiæ Primarium Totiusque Europæ Celeberrimum’ ofwel ‘Amsterdam, de voornaamste handelsplaats van Holland en de meest gevierde van geheel Europa’.

De nieuwe aanwinst is vanaf 2 maart te zien in de tentoonstelling Open kaart – van atlas tot streetmap.

De aankoop is ondersteund door het Mondriaan Fonds, het Jansonius Fonds, de heer P.F. Pauwels, het Steenbergen Fonds, Fonds Historische Cartografie, het Amsterdams Universiteitsfonds en de Vrienden van het Allard Pierson.