Supported

De Romeinse villa’s van Limburg

De Romeinse villa’s van Limburg

Rijksmuseum van Oudheden
Grant: Heritage Innovation Participating parties: i.s.m. Limburgs Museum, Thermenmuseum & Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Year granted: 2021

In de Romeinse tijd, stonden er in Limburg talrijke villa’s. Het Rijksmuseum van Oudheden ontvangt een bijdrage voor het ontsluiten van oude villa-opgravingen, het verrichten van veldonderzoek en het presenteren van de resultaten. In samenwerking met het Limburgs Museum, Thermenmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal een meerjarenprogramma (2022-2026) opgesteld worden. Het programma omvat onderzoek, publieksparticipatietrajecten en een reizende tentoonstelling.