Supported

Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut – Integratie historische collectie Nederlandse Rode Kruis

National Security Institute Foundation – Integration of the historical collection of the Dutch Red Cross

Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut – Integratie historische collectie Nederlandse Rode Kruis

Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut Visit website
Grant: Collection Mobility Year granted: 2017

Veiligheidsmuseum PIT in Almere presenteert van 16 september tot en met 17 december een tentoonstelling met objecten uit de historische collectie van het Rode Kruis, ter gelegenheid van 150 jaar Nederlandse Rode Kruis dat in 2017 wordt gevierd. In de presentatie worden drie thema’s uitgelicht: het militaire imago van het Rode Kruis, EHBO en waardering voor leden en donateurs.

Het Nationaal Veiligheidsinstituut ontving een Bijdrage Collectiemobiliteit voor het overnemen van de historische collectie van het Rode Kruis, die zo gecombineerd werd met de collecties van het Nederlands Politiemuseum en Nationaal Brandweermuseum. De drie deelcollecties horen bij elkaar en vertegenwoordigen een nationaal belang, sommige collectieonderdelen zijn rijksbezit.