Activiteit

HERE: Heritage Reflections

HERE is een kennisevent voor nieuwe en ervaren erfgoedprofessionals. Het doel is het samenbrengen van professionals om zo kennisuitwisseling en vernieuwing te stimuleren.

HERE: Heritage Reflections vond plaats op 30 mei 2023 in Bibliotheek Neude in Utrecht. Tijdens deze middag belichtten verschillende spelers uit het erfgoedveld de thema’s positionality en community-building. Samen met het publiek gingen we in op onderwerpen als bewustwording van je eigen positie en het belang van context en perspectief.

Welke wegen bewandel je als erfgoedprofessional? Hoe zet je oral history en archieven van gemeenschappen in als aanvulling op de collectieve geschiedenis? En welke ethische kwesties rondom fondsenwerving zijn er?

Bijeenkomst terugkijken

Zie hieronder een impressie van de bijeenkomst. Het is ook mogelijk om de plenaire sessies van de bijeenkomst terug te kijken. Deze vind je hier.

Programma

Het programma bestaat uit een plenair deel en 5 verdiepingssessies waarvoor tijdens het evenement ingeschreven kon worden.

Het programma van deze editie van HERE is samengesteld in nauwe samenwerking met Naema Abdi.

Met bijdragen van:

 • Alfrida Martis (community-organisator)
 • Alia Azzouzi (stuurgroeplid Moslim Archief NL)
 • Bob van de Poll (onderzoeker van het oral history project: LHBTI+-cultuur op zee)
 • Deirdre Carasso (directeur Bibliotheek)
 • Eelco van der Lingen (directeur Mondriaan Fonds)
 • Jo’anne van Ooijen (jurist en kunsthistoricus)
 • Kashif Amin (curator Moslim Archief NL)
 • Martin van Engel (adviseur diversiteit & inclusie)
 • Malika Ouacha (promotieonderzoek Cross-Border Diasporic and Bi-cultural Philanthropy in Western Europe & the MENA)
 • Siela Ardjosemito-Jethoe (cultureel antropoloog/socioloog, expert diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid)
 • Wim Manuhutu (historicus en erfgoedprofessional en moderator van HERE)

Vragen & contact

Vragen over HERE: Heritage Reflections? Neem contact op met een medewerker van het Mondriaan Fonds.

Noura Habbab

projectleider activiteiten Stuur een mailtje Of bel +31 (0)20 523 1509